Werkenden in de regio Zwolle/Kampen reizen in 2017 minder vaak met de auto in de ochtend- en de avondspits

Jaarlijks wordt er een gedragsmeting Beter Benutten uitgevoerd waarbij landelijke en regionale trends in reisgedrag in kaart worden gebracht. Een greep uit de resultaten over reisgedrag in de regio Zwolle/Kampen in 2017:

• Werkenden in de regio Zwolle/Kampen reizen in 2017 minder vaak met de auto in de ochtend- en de avondspits. Een ander beeld zien we bij reizen voor privé-activiteiten: er wordt vaker voor privé in de spits gereisd dan in 2015.
• Voor een woon-werkafstand van maximaal 15 kilometer wordt vaker de (e-)fiets (63 procent) dan de auto gebruikt (42 procent).
• Sinds 2014 is het aandeel werkenden dat minimaal één dag per week thuiswerkt gestegen van 15 procent in 2014 naar 21 procent in 2017.Vanuit de mogelijkheden die de werkgever biedt, heeft de mogelijkheid om thuis te werken ten opzichte van 2014 de grootste groei doorgemaakt (+11 procent).

Lees hier de volledige factsheet gedragsmeting Beter Benutten 2017 Zwolle/Kampen

Menu