We gaan door!

We blijven dus samen met rijk, regio en bedrijfsleven werken aan bereikbaarheid en nu ook aan CO2 reductie. We doen dit onder de regie van provincie Overijssel. We zullen ook meer dan voorheen samenwerken met de aanpak van Twentemobiel.

Wat gaan we doen?

  • We proberen reisgedrag bij bedrijven op de verschillende bedrijvenlocaties in Zwolle en Kampen te beïnvloeden en breiden ons werkterrein uit naar Noord-West Overijssel
  • We hebben een bereikbaarheidsfonds om slimme en duurzame mobiliteitsinitiatieven mee te stimuleren
  • We werken met probeeracties zoals e- en &speedbikes, OV, carpool of (e-)deelauto’s
  • We geven de corridorbenadering N50 en A28 een vervolg onder andere met de Denktank N50;
  • We ontwikkelen samen met aanbieders en (vastgoed)eigenaren deelconcepten en mobilteitsoplossingen;
  • We gaan experimenteren met een wijkaanpak waarbij we bewoners, individuele reizigers en forenzen centraal stellen
  • We betrekken accountmanagers en parkmanagers nadrukkelijker bij onze werkwijze;
  • We intensiveren de samenwerking met VNO/NCW en MKB regio Zwolle in de aanpak;
  • We hebben nog steeds mobiliteitsadviseurs en logistieke makelaars die met de bedrijven meedenken over slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen
Menu