Veelgestelde Vragen Fietsmaatjes

Fietsmaatjes

Hoe werkt het precies?

1. Wat houdt het aanbod van Fietsmaatjes 2019 in?
• De fietsactie richt zich op medewerkers die met de auto naar het werk reizen. Het betreft medewerkers die bij een Overijssels bedrijf werkzaam zijn (uitgezonderd bedrijven gevestigd in Deventer). Maar ook de medewerkers die op dit moment al fietsend naar het werk komen, worden niet vergeten. Zij kunnen collega-automobilisten, die tenminste gemiddeld 3x/week met de auto naar het werk rijden, vragen om samen aan de fietsactie deel te nemen.
• Voor elke deelnemer (nu automobilist) wordt, na aanmelding, een persoonlijke maximum beloning berekend, die hij/zij in de actieperiode bij elkaar kan fietsen. Dit is de beloning die een deelnemer in de actieperiode maximaal bij elkaar kan verdienen door naar het werk te fietsen.
• Een deelnemer moet in de actieperiode minimaal 20 dagen geregistreerd naar het werk fietsen om voor de beloning in aanmerking te komen. Voor de registratie van de fietsritten gebruikt de deelnemer een speciaal voor deze fietsactie ontwikkelde app. Deze app houdt automatisch het aantal geregistreerde fietsritten, persoonlijke maximum beloning, nog te fietsen dagen en opgebouwde beloning bij.
• Om voor de persoonlijke maximum beloning in aanmerking te komen, hoeft de deelnemer niet alle dagen binnen de actieperiode te fietsen. Het maximaal aantal te registreren fietsdagen is lager dan het aantal werkdagen in de hele actieperiode. Van de 129 werkdagen hoeft de deelnemer ‘maar’ 100 werkdagen (gebaseerd op 5 werkdagen/week) met de Fietsmaatjes app geregistreerd te fietsen om de persoonlijke maximum beloning te verdienen. In geval van verlof, ziekte of slecht weer hoeft de maximum beloning dus niet direct in gevaar te komen. Is er meer dan 29 dagen niet gefietst, dan gaat de persoonlijke maximum te verdienen beloning per werkdag omlaag als de deelnemer niet fietst. De deelnemers verdienen natuurlijk nog steeds een beloning, maar niet meer het maximaal te behalen bedrag.
• De financiële beloning voor de buddy (nu fietser) is gerelateerd aan het aantal keren dat zijn/haar collega(‘s) in de actieperiode naar het werk is gefietst.
• Er geldt een vaste beloning (€1 per deelnemer per gefietste dag). Dus hoe vaker de deelnemer fietst, hoe hoger de uiteindelijke beloning voor de deelnemer én voor de buddy is. De buddy kan de fietsprestaties van zijn deelnemers op de app volgen en hen digitaal aanmoedigen. Als een directie- /managementteamlid van het bedrijf meedoet als deelnemer, dan maakt het bedrijf kans op een van twee e-fietsen, die onder de bedrijven worden verloot, waar een directie- /managementteamlid aan Fietsmaatje meedoet.

2. Wat zijn voor een bedrijf de voorwaarden voor deelname aan Fietsmaatjes?
• Alleen als een bedrijf zich voor de fietsactie Fietsmaatjes 2019 heeft aangemeld, kunnen de medewerkers die bij dit bedrijf werken aan deze actie deelnemen.
• Na aanmelding promoot het bedrijf actief de fietsactie bij de medewerkers.
• De contactpersoon van het bedrijf keurt via een toegestuurd e-mailtje met een druk op de knop de aanmeldingen van medewerkers (als buddy of deelnemer) goed.

3. Hoe ziet de procedure eruit?
• U meldt zich digitaal als werkgever aan voor de fietsactie en gaat akkoord met de voorwaarden (zie aanmeldformullier)
• U ontvangt vervolgens een bevestiging met een tekst over de fietsactie bedoeld voor de interne communicatie met uw medewerkers.
• In de tekst staat een link naar een digitale aanmeldpagina, waarop medewerkers zich kunnen aanmelden.
• Een medewerker die nu tenminste gemiddeld 3x per week naar het werk fietst, kan zich op de aanmeldpagina aanmelden als buddy. Hij/zij zoekt tevoren een of meer collega-automobilisten (potentiële deelnemers) waarmee hij/zij samen aan de fietsactie wil deelnemen. Voorwaarde is wel dat die medewerker tot dan toe tenminste gemiddeld 3x per week met de auto naar het werk rijdt en niet aan de vorige fietsactie Fietsmaatjes als deelnemer heeft meegedaan.
• Als de buddy en één of meer deelnemers zich hebben aangemeld, ontvangt u automatisch een e-mail met het verzoek de gegevens te controleren. Daarna keurt u de aanmelding goed of af.

Na een paar weken ontvangt u van Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (projectorganisaties van de provincie Overijssel) een Excel-overzicht met aanmeldingen met de gegevens die de deelnemers hebben ingevuld. Criteria om aanmeldingen te toetsen:
1. in dienst: zijn alle aanmelders bij u in dienst?
2. vervoermiddel: fietst de buddy nu tenminste gemiddeld 3x per week naar het werk en rijdt de potentiële deelnemer nu tenminste gemiddeld 3x per week met de auto naar het werk?
3. postcode: is de ingevulde postcode van het huisadres van de deelnemer juist?

Als u de buddy afkeurt, keurt u automatisch ook de potentiële deelnemer(s) af. Als een deelnemer onjuiste gegevens heeft ingevuld, dan kan de deelnemer alsnog van de fietsactie worden uitgesloten.

• Zodra u een aanmelding heeft goedgekeurd, ontvangt de buddy automatisch per mail een link waarmee de buddy op de telefoon de fietsapp kan downloaden en installeren. Bij aanmelding kan een buddy een of meer deelnemers aanmelden. Dat kan later ook op de app. Op de app kan de buddy maximaal 4 automobilisten als deelnemer aanmelden en daarna kan de buddy de prestaties van ‘zijn’ team bijhouden, hen aanmoedigen en de eigen opgebouwde beloning bekijken. De deelnemers krijgen een soortgelijke e-mail met het verzoek de fietsapp te downloaden en te installeren.
• Vervolgens fietst de deelnemer met de gedownloade fietsapp geregistreerd naar het werk. Voor alle deelnemers start de actieperiode op maandag 3 juni 2019. Alle ritten die binnen de actieperiode van een half jaar (129 werkdagen) zijn geregistreerd tellen mee, tot een maximum van 100 fietsdagen (bij een 5-daagse werkweek).
• Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle controleert vooraf en tijdens de fietsactie steekproefsgewijs (al dan niet in samenwerking met u) of alles rechtmatig verloopt. Bij fraude wordt de hele financiële beloning niet toegekend; ook niet aan de buddy. Eventuele fraude melden wij bij u.
• Als de deelnemers in de hele actieperiode minimaal 20 keer hebben gefietst in het woon-werkverkeer, ontvang ze aan het einde van de actieperiode (eind november 2019) de uitnodiging om (verplicht) een digitale enquête in te vullen.
• De betaling van de opgebouwde beloning vindt medio december 2019 plaats.

Beloning

4. Welke financiële beloning kan een deelnemer maximaal bij elkaar fietsen en wat ontvangt de buddy (de huidige fietser) maximaal?
De financiële beloning voor de deelnemer is afhankelijk van:
• de woon-werkafstand enkele reis (minimaal 2 km)
• het aantal dagen dat de deelnemer geregistreerd heeft gefietst, minimaal 20
• het (gemiddeld) aantal werkdagen per week
Er is een vaste beloning van €0,35 per fietskilometer (per dag vermenigvuldigd met de vaste woon-werk afstand).

Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle bepalen de woon-werk afstand enkele reis van de deelnemer aan de hand van postcodes en Google Maps. Ook bepaken Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle aan het begin van de fietsactie voor iedere deelnemer de persoonlijke maximum beloning, volgens de formule: ((gemiddeld) aantal werkdagen per week; maximaal 5) * maximaal aantal te registreren fietsdagen) * woon-werk afstand in kilometers, enkele reis * vaste beloning van € 0,35 per fietskilometer.

Om voor de persoonlijke maximum beloning in aanmerking te komen, hoeft de deelnemer niet alle werkdagen binnen de actieperiode te fietsen. Het maximaal aantal te registreren fietsdagen is lager dan het aantal werkdagen in de hele actieperiode. Van de 129 werkdagen (= 26 weken = half jaar) hoeft de deelnemer ‘maar’ 100 werkdagen (op basis van 5 werkdagen/week) te fietsen om de persoonlijke maximum beloning te ontvangen. Let wel: het gaat om geregistreerde ritten met de Fietsmaatjesapp. In heel de actieperiode kan de deelnemer in totaal 29 werkdagen op vakantie, ziek zijn of met de auto naar het werk te rijden, zonder dat de maximum beloning vermindert. Ieder dag dat de deelnemer na de ‘buffer’ van 29 werkdagen niet fietst, gaat zijn/haar maximum beloning omlaag. De deelnemer moet in de actieperiode minimaal 20 dagen hebben gefietst om aan het einde van de fietsactie een beloning te krijgen. Fietst de deelnemer niet het vereiste minimum aantal dagen, dan krijgt hij/zij geen beloning. Ook de buddy niet.

——–
Voorbeeld: iemand werkt 4 dagen per week en woont 14 km. van het werk. De actieperiode omvat 129 werkdagen. Voor de maximum beloning moeten 100 werkdagen (als je 5 dagen werkt) worden gefietst. De vaste dagbeloning voor deze deelnemer is 14km *€0,35 = € 4,90.
De persoonlijke maximum beloning is 4/5 * 100 dagen * 14km *€0,35 = € 392.
Na 29 niet gefietste dagen, gaat bij iedere niet gefietste dag €4,90 eraf (€ 392/80 dagen).
Als de deelnemer in de actieperiode 19 keer geregistreerd heeft gefietst, krijgt hij niets.
Als hij 22 keer fietst, krijgt hij 22 * 14 * €0,35 = € 107,80.

De buddy spaart automatisch voor een vaste beloning van €1 voor iedere dag dat de collega-automobilist (deelnemer) heeft gefietst; ongeacht de woon-werkafstand of het aantal werkdagen van de deelnemer. Als de buddy met 4 deelnemers aan de fietsactie deelneemt, kan hij/zij maximaal €4 per dag aan beloning opbouwen.

5. Wanneer worden de beloningen uitbetaald?
De periode van Fietsmaatjes is tot en met november 2019. Wanneer uw medewerkers de enquete hebben ingevuld en zij hebben voldoende (rechtmatig) opgebouwd, zal de beloning de tweede helft van december 2019 worden uitgekeerd.

6. Wat gebeurt er als de deelnemer fraudeert?
Met de fietsactie kan geld worden verdiend. Op diverse manieren proberen we onjuiste deelname te voorkomen. Zo vragen we bedrijven de aanmeldingen te checken, melden medewerkers zich samen aan, contoleren we fietsritten en vragen de potentiele deelnemers om hun kenteken, zodat we kunnen steekproefgewijs controleren of deelnemers ook daadwerkelijk automobilisten zijn.

Als blijkt dat een fietsrit op een frauduleuze manier is geregistreerd of een deelnemer blijkt geen automobilist te zijn geweest, vervalt het recht op de financiële beloning. Dat geldt voor de gehele opgebouwde beloning. De deelnemer wordt van verdere deelname uitgesloten. Ook de buddy verliest de opgebouwde beloning voor de betreffende deelnemer. We brengen de deelnemer en de buddy hiervan op de hoogte. Bovendien lichten we u als werkgever in over het frauduleuze gedrag.

7. Hoe wordt de afstand tussen het woonadres van de deelnemer en de werkplek bepaald?
Hiervoor wordt Google Maps met de reismethode “fiets” gebruikt. U vindt deze routeplanner op https://maps.google.nl

8. Tot wanneer kan ik mijn bedrijf voor de fietsactie aanmelden?
U heeft hiervoor tot 31 mei 2019 de tijd. Na twee weken kunnen buddy’s en hun potentiële deelnemer(s) het digitale Aanmeldformulier samen invullen en daarna door u als werkgever laten goedkeuren. De aanmeldperiode voor medewerkers loopt tot 30 september 2019.

9. Wat wordt van mij als werkgever verwacht?
Het volgende:
• Aanmelden. U meldt zich als bedrijf aan voor de fietsactie.
• Publiciteit. U ontvangt van Twente Mobiel of Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle communicatiemiddelen voor de interne communicatie met uw medewerkers.
• Aanmeldingen. U keurt via een toegestuurd e-mailtje met een druk op de knop de aanmeldingen van buddy’s en deelnemers goed (of eventueel af).
• Check. Na goedkeuring ontvangt u na een paar weken van Twente Mobiel of Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle een overzicht met de gegevens, die buddy’s en deelnemers hebben ingevuld.

Criteria om aanmeldingen te toetsen:
1. Zijn de personen die zich aanmelden bij u in dienst?
2. Fietst de potentiële buddy (huidige fietser) nu gemiddeld 3x per week naar het werk en rijdt de potentiële deelnemer (huidige automobilist) nu gemiddeld 3x per week met de auto naar het werk?
3. Is de juiste postcode van het huisadres van de deelnemer ingevuld?
Als u deze drie vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, keurt u de aanmelding goed.

Aanmelden als buddy of deelnemer

10. Tot wanneer kunnen medewerkers zich voor de fietsactie aanmelden?
Eerst moet u zich als werkgever voor deze fietsactie aanmelden. Is dat gebeurd, dan ontvangt u een mail met een link naar een aanmeldpagina. Medewerkers die al gemiddeld 3x per week naar hun werk fietsen, kunnen zich tot 30 september 2019 op deze pagina aanmelden als buddy. Vervolgens kunnen zij collega-automobilisten vinden om samen aan deze fietsactie mee te doen. Collega-automobilisten moeten dan minimaal 20 dagen geregistreerd kunnen fietsen, anders heeft deelname geen zin meer. Let op! Aan Fietsmaatjes kunnen maximaal 4.000 medewerkers meedoen. Op=op. Laat uw medewerkers zich dus op tijd aanmelden.

11. Waarom krijgt een buddy, die al jaren fietst, minder dan een collega-automobilist die aan Fietsmaatjes 2019 deelneemt?
Ongeveer de helft van het geld voor de fietsactie betaalt het Rijk. Die eist dat we ons met name richten op de automobilist. Het moet minder druk op de Overijsselse wegen worden. We vinden echter dat de huidige fietser ook voor zijn/haar goede gedrag mag worden beloond. Vandaar dat we dit duo-concept hebben bedacht.

Het is de vraag of de buddy minder geld krijgt dan de deelnemer. Je hebt immers gedeeltelijk zelf in de hand hoe hoog je beloning wordt. Als buddy mag je maximaal 4 collega-automobilisten aanmelden, waarvoor je tot wel €400 aan beloning kan ontvangen. Dat is toch een leuk bedrag voor het verzamelen en aanmoedigen van collega-automobilisten om naar het werk te fietsen.

——-
Voorbeeld:
Aantal gefietste dagen Per dag te verdienen Totale beloning
deelnemer 1: 100 dagen X € 1 = € 100
deelnemer 2: 75 dagen X € 1 = € 75
deelnemer 3: 45 dagen X € 1 = € 45
deelnemer 4: 70 dagen X € 1 = € 70
Totale beloning buddy = € 290

Voor de buddy geldt dus: breng zoveel mogelijk (=maximaal 4) collega-automobilisten als deelnemer aan en zorg vervolgens ervoor dat ze zoveel mogelijk fietsen. Aanmoedigen loont!

12. Kunnen medewerkers die nu al naar het werk fietsen meedoen?
Ja, wel als buddy, niet als deelnemer. Zij (=fietsers) kunnen op zoek gaan naar collega-automobilisten en vragen samen aan de fietsactie deel te nemen. Die collega bouwt een beloning op voor iedere keer dat hij/zij fietst. Per dag dat de collega fietst ontvang hij/zij € 1,-. Zij mogen met maximaal 4 collega-automobilisten meedoen. De beloning kan dus flink oplopen, tot wel 400,- euro als 4 collega’s 5 dagen per week naar het werk fietsen!

13. Kan een medewerker die aan de vorige fietsactie Fietsmaatjes heeft meegedaan, nu ook weer meedoen?
Als de medewerker toen als deelnemer meedeed, dan is die persoon uitgesloten van deelname als deelnemer aan deze fietsactie Fietsmaatjes. Je mag dus niet twee keer achter elkaar deelnemer zijn. Fietst deze medewerker tot nu toe gemiddeld 3 x/week naar het werk, dan mag deze medewerker zich natuurlijk wel opgeven als buddy.

14. Kan een automobilist meedoen, als hij/zij geen Buddy kan vinden
Nee. Een automobilist kan alleen samen met een fietsende collega aan de fietsactie deelnemen. Als automobilist niet zelf door een fietser wordt benaderd, kan hij/zelf op zoek gaan naar een fietser om zich samen aan te melden. De buddy moet eerst zichzelf aanmelden. Vervolgens kan de buddy een collega-automobilist als deelnemer aanmelden.

15. Kunnen ook parttimers meedoen?
Veel parttimers kunnen gewoon meedoen. De voorwaarden om als deelnemer of buddy aan deze fietsactie deel te nemen, zijn namelijk dat je:
• gemiddeld 3 dagen per week naar het werk rijdt respectievelijk fietst
• minimaal 2 km van het werk woont (geldt alleen voor de deelnemer)
• voor de fietsactie per week gemiddeld meer dan 3 keer van je woon-werkritten met de auto (als deelnemers) of met de fiets (als buddy) naar het werk rijdt.

16. Kunnen uitzendkrachten of iemand met een payrollovereenkomst meedoen?
Nee, de fietsactie is uitsluitend bedoeld voor medewerkers die in dienst zijn van een bedrijf dat zich voor de actie heeft aangemeld.

Fietsmaatjes app (voor de buddy)

17. Waarom heeft de buddy toegang tot de Fietsmaatjes app?
Op de app kan de buddy de fietsprestaties van “zijn” collega’s volgen. Ook kan de buddy hier, voordat de actie daadwerkelijk van start gaat, deelnemers toevoegen.

Met de webpagina zie je per deelnemer (max. 4) een overzicht van:
• Het percentage dagen dat hij/zij al heeft gefietst t.o.v. het maximumaantal dagen;
• De dagen die de deelnemer in de lopende week heeft gefietst;
• In hoeverre hij/zij het Persoonlijk doel heeft behaald en de motivatie;
• De beloning die de deelnemer tot dan toe heeft opgebouwd;
• De beloning die de deelnemer in de totale actieperiode kon behalen;
• De beloning die de deelnemer nu nog kan behalen.

Ook kan de buddy berichten over en weer sturen met de deelnemers. De buddy kan de collega(‘s) met een chat aanmoedigen om (zo vaak mogelijk) te fietsen. Ook is de opgebouwde beloning van de buddy zelf te zien.

Fietsmaatjes app (voor de deelnemer)

18. Wat is de Fietsmaatjes app?
De Fietsmaatjes app is een gratis app, waarmee de fietsritten voor het woon-werk verkeer van de deelnemers automatisch worden geregistreerd. Het gaat om de registratie van:
• Datum, begin- en eindtijd van elke geregistreerde rit
• Begin- en eindpunt van elke geregistreerde rit
• Route van elke geregistreerde rit
• Gemiddelde snelheid, zodat we kunnen zien dat je hebt gefietst
• Stand van zaken van de beloning

Ook kunnen op de app de teamleden met elkaar chatten.

19. Waarom moeten de deelnemers de app gebruiken?
De Fietsmaatjes app is een gratis app, waarmee de deelnemers automatisch de ritten van en naar hun werk registreren. Alleen geregistreerde ritten tellen mee voor de actie. Vlak voordat de deelnemer naar het werk fietst, zet hij/zij de app aan (“Start met fietsen”). Op het werk aangekomen, kun de deelnemer de app weer uitzetten. Meestal gaat dat automatisch. Door de app uit te zetten, verbruikt de telefoon minder stroom (batterij is minder snel leeg) en worden verplaatsingen van deelnemers niet meer geregistreerd.

20. Hoe kunnen de deelnemers de Fietsmaatjes app downloaden?
Je moet een smartphone hebben met Android 4.1 of een iPhone 3G met iOS 5.x of hoger. Uitgerust met Wifi en GPS voor het bepalen van je data en een mobiele dataverbinding.
Ga naar Google Play Store of de Apple App Store om de app te downloaden. Hiervoor typ je ‘Fietsmaatjes’ in (van appbouwer AlienTrick). Downloaden is gratis. De fietsapp werkt helaas niet op een BlackBerry of Windows phone.

21. Hoe kan de deelnemer inloggen op de Fietsmaatjes app?
Wanneer u de aanmelding van de buddy heeft goedgekeurd, ontvang de deelnemer een mail met een link, waarmee een account kan worden aangemaakt. Hiermee kan de deelnemer inloggen op de Fietsmaatjes app. Het e-mailadres is de gebruikersnaam. Het wachtwoord kan de deelnemer zelf instellen.

Beloning uitbetalen

22. Wanneer krijgen de Deelnemers en Buddy’s hun financiële beloning?
Als de deelnemer aan de voorwaarden heeft voldaan, komt hij/zij en de buddy ieder voor een financiële beloning in aanmerking. Na afloop van de actieperiode komen de deelnemers en de buddy’s vanaf het dashboard via de button “Beloning uitbetalen” op het uitkeringsscherm. Deze button komt dan automatisch in plaats van de button “Start met fietsen”. Hier zien ze het eindbedrag dat ze uiteindelijk bij elkaar hebt gefietst. Medio december 2019 krijgen de buddy’s en deelnemers hun opgebouwde beloning betaald op de rekening die ze bij aanmelding hebben opgegeven.

Privacy

23. Hoe is de privacy geregeld?
De provincie Overijssel is eigenaar van de Fietsmaatjes app.
Voor de aanmelding en deelname aan de actie Fietsmaatjes vullen medewerkers een aantal gegevens in:
• voor- en achternaam
• e-mailadres
• naam bedrijf
• postcode werk
• postcode huis
• IBAN nummer
• kenteken auto (potentiële deelnemers)
• aantal werkdagen per week

Bij aanmelding gaan potentiële buddy’s en deelnemers nadrukkelijk akkoord met de voorwaarden van de fietsactie. Aanmeldingen van potentiële buddy’s en deelnemers worden automatisch ter goedkeuring naar de contactpersoon van het bedrijf gestuurd. Deze persoon controleert de ingevulde gegevens. Indien deze juist zijn, keurt de contactpersoon de aanmelding goed.

Tijdens de actie worden de woon-werkritten geregistreerd. Daarvoor moet de gps op de smartphone van de deelnemer aanstaan. Voor de registratie van een fietsrit moet de deelnemer op “Start registratie” klikken. De deelnemer kan de registratie handmatig stoppen; ook tussentijds kan de deelnemer de registratie stoppen. Stopt de deelnemer bij de eindbestemming de registratie niet handmatig, dan stopt de registratie alsnog automatisch.

Twente Mobiel en Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle verzamelen persoons- en gebruiksgegevens alleen voor de registratie van de gefietste ritten van de deelnemers, de steekproefsgewijze controle hiervan en de opbouw en betaling van de beloning. De wachtwoorden worden via internet versleuteld verzonden via een beveiligde https-verbinding en versleuteld opgeslagen op een beveiligde server van het bedrijf AlienTrick die de app heeft gebouwd.

Provincie Overijssel wil graag weten in hoeverre deelname aan de actie tot meer fietsen leidt en in hoeverre de intentie bestaat te blijven fietsen. Daarom worden aan het einde van de fietsactie de buddy’s en de deelnemers gevraagd een digitale enquête in te vullen. Dit is een verplicht onderdeel van de actie. Het e-mailadres dat bij aanmelding wordt gevraagd, wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt. De antwoorden op de evaluatievragen worden niet aan persoonsgegevens zoals e-mailadressen gekoppeld. De resultaten verwoord in de eindrapportage zijn niet naar individuele deelnemers te herleiden.

Provincie Overijssel stelt de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, behoudens:
• indien Provincie Overijssel hiertoe wettelijk wordt verplicht;
• indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of de rechten van Provincie Overijssel te beschermen;
• indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de deelnemer.
De app plaatst geen zogeheten ’tracking cookies’ die het digitale gedrag van deelnemers bijhouden.

Deze fietsactie is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Communicatie

24. Waar vind ik meer informatie?
1. Op www.timreist.nl/fietsmaatjes, op www.werkgeversaanpakmobiliteitregiozwolle.nl/acties en op www.twentemobiel.nl/fietsmaatjes
2. In de nieuwsbrief van Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (aanmelden via www.werkgeversaanpakmobiliteitregiozwolle.nl) en Twente Mobiel (aanmelden via www.twentemobiel.nl)
3. Op social media van Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (Twitter), Twente Mobiel (Twitter) en Tim reist (Twitter en Facebook)

25. Ik heb een vraag, maar het antwoord kan ik niet op de website  vinden. Wat nu?
1. Kijk voor de volledige Q&A op www.timreist.nl/fietsmaatjes
2. Stuur uw vraag naar info@fietsmaatjesoverijssel.nl óf
3. Bel met 06 – 104 638 54 (op werkdagen 09.00 – 12.00 uur)

 

Menu