Terugblik Beter Benutten congres

In de gesprekken met de minister benadrukten onze CEO en bestuurder het belang van de korte lijntjes tussen de partners zoals die er nu zijn, zodat er snel geschakeld kan worden. En ook de wens voor (financiële) flexibiliteit en maatwerk in (fiscale) wet – en regelgeving om het regionaal bedrijfsleven maximaal in stelling te brengen (geen onnodige hobbels meer) om activiteiten te ontplooien die blijvend bijdragen aan bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit.

Filip van As: “Ik vond het een goed congres. In de sessie met de bestuurlijke trio’s (inclusief minister) werd openhartig gesproken over de resultaten van Beter Benutten. Er zijn de afgelopen jaren mooie, waardevolle stappen gezet. De groeiende samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wordt alom gewaardeerd. Wat iedereen erg prettig vindt is de aparte programma-organisatie voor Beter Benutten. Dit zorgt voor ontkokering. De vrees werd uitgesproken dat na 2017 alles weer terug ‘in de lijn’ terecht komt en we weer terug bij af zijn. Als Beter Benutten er nog niet zou zijn, dan moest het er alsnog komen. Zo was de teneur. Al met al dus werd door iedereen nut en noodzaak onderschreven.”

Remco Reinink vond het vooral een inspirerende dag met veel bevlogen ambassadeurs waarbij veel mooie concrete en vooral noodzakelijke resultaten zijn gedeeld. “Mooie club mensen met eenzelfde doel en nadrukkelijke wens en ernst: voortzetten van het beter benutten programma komende jaren!”

Minister Schultz van Haegen sloot de inspirerende middag af met een kooksessie, waarbij ze haar lof uitsprak voor het programma Beter Benutten en alle betrokkenen, die in de afgelopen jaren een hoop mooie dingen hebben bereikt. Ze benadrukte daarbij dat ook in een volgende kabinetsperiode op deze werkwijze zal worden ingezet, al zal zij daar niet meer zelf als minister aan verbonden zijn. Alle regio’s overhandigden de minister een koffer met daarin hun ‘receptenboek’ voor het vervolg of de verankering van Beter Benutten.

Bekijk het e-zine over Beter Benutten en het congres.

Menu