Succesvol Beter Benutten café bij Siebrand BV in IJsselmuiden

Janneke Gramberg logistiek makelaar binnen het programma Beter Benutten en Jeroen Fanoy van de provincie Overijssel vertelden de aanwezigen iets over logistieke sector en de wijze waarop de provincie steeds meer samenwerkt met logistiek bedrijfsleven via de Strategisch Logistieke Alliantie. Ook enkele nieuwe trends en ontwikkelingen in de logistiek komen langs o.a. dat er steeds efficiënter processen samengebracht worden waardoor vervoerbewegingen en kosten bespaard kunnen worden. Denk hierbij aan zorglogistiek maar ook aan kantoorbenodigdheden voor een bedrijventerrein. Hiermee is nog veel efficiëntie te bereiken maar vooral ook zijn vervoersbewegingen mee te reduceren.

Binnenstedelijke distributie

De algemeen directeur van Cycloon vertelt ons iets over de nieuwste ontwikkelingen om binnenstedelijke distributie o.a. op te pakken middels hiervoor aangepaste bakfietsen. Cycloon is hiervoor een alliantie aangegaan met een landelijke speler waardoor ze nu in meerdere binnensteden een logistieke partner zijn.

Onze gastvrouw, algemeen directeur van het bedrijf, mw H. Nankman-Leeuw vertelt waarom haar bedrijf het transport van de producten helemaal heeft uitbesteed aan een externe partij.

24 uurs economie

Rogier Verkley, van de Wezenberg groep, een van onze Koploperbedrijven vertelt tenslotte nog iets over de ontwikkelingen in de sector die ook steeds meer onderdeel uitmaakt van de 24 uurs economie. Dit noopt tegelijkertijd ook tot duurzame maatregelen: stille en schonere vrachtwagens en verdergaande samenwerking met andere partners wat zich bijvoorbeeld laat zien in het gezamenlijk bouwen en organiseren van een centraal gelegen distributiecentrum.

Kortom, een goed inhoudelijk café waarin verschillende betrokkenen bij het programma elkaar hebben kunnen informeren en inspireren!

Menu