Slimme mobiliteit in Overijssel

Provincie Overijssel organiseert samen met Beter Benutten Zwolle Kampen, Stedendriehoek en Twente bijeenkomsten voor bestuurders, managers en specialisten over slimme mobiliteit. Tijdens de eerste bijeenkomst in november 2015 verkenden wegbeheerders/overheden, kennisinstellingen en landelijke programma’s zoals Beter Benutten en Connecting Mobility de impact van slimme mobiliteit. Bij de tweede bijeenkomst, op 19 februari 2016, werden overheden, kennisinstellingen en andere partijen werden uitgedaagd om samen de eerste contouren te schetsen van een ontwikkelprogramma Slimme Mobiliteit Overijssel.

Meer informatie

Menu