Slimme en duurzame mobiliteit

Ze willen zo een blijvende bijdrage leveren aan de ambitie om als de BV Nederland vervoersland nr.1 te zijn en blijven en daarnaast koploper te worden op het gebied van innovatie. Bij de laatste bijeenkomst Slimme Mobiliteit in Overijssel hebben ze opgaven en knelputen geformuleerd die de komende tijd prioriteit krijgen.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Inzetten op thema’s en maatregelen waar energie op zit
  • Breder dan alleen bereikbaarheid. Juist ook de koppeling met vitaliteit en duurzaamheid maken
  • De werkgeversaanpak actief door te zetten, met de volgende accenten:

Keep it Simple, we streven een doen-cultuur na en willen nadrukkelijk niet alleen aan de gesprekstafel zitten
We maken het mogelijk en zijn resultaatgericht
Van individuele werkgevers schalen we op naar kantoorlocaties en bedrijventerrein om massa en slagkracht te realiseren.

Remco Reinink van Zalsman hield een presentatie over Slimme en Duurzame Mobiliteit bij zijn bedrijf. Zalsman zet hierbij bij haar medewerkers vooral in op het stimuleren van carpolen met electrische auto’s en fietsen.

Ter illustratie twee filmpjes:

Fietsstimulering

Carpolen

 

Menu