Politie kiest voor haar nieuwe kantoor OV-locatie in ‘booming’ Hanzeland

De vestiging van het PDC in Zwolle is het gevolg van de concentratie van allerlei ondersteunende afdelingen van de Nationale Politie op drie plekken in ons land: Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. In Zwolle zijn een ICT-helpdesk, een personeelsafdeling en een facilitaire afdeling gevestigd die de politie in het hele land 24 uur per dag met raad en daad bijstaan. In totaal gaat het om ongeveer 800 arbeidsplaatsen en 10.000 vierkante meter werkruimte. Eigen parkeerplaatsen zijn er bewust niet of nauwelijks: de politie stimuleert anders reizen en koos daarom voor deze OV-locatie. Het dienstencentrum heeft geen eigen parkeerplaatsen, wie toch met de auto komt, is aangewezen op een openbare parkeerplek. Wat doet het PDC om haar medewerkers te stimuleren om anders dan met de auto naar hun werk te reizen?

OV-knooppunt en arbeidsmarkt

Directeur Gerrit den Uyl van het PDC: “We wilden een goede spreiding over het land. Bijna alle mensen die er werken, werkten voorheen ook al bij of voor de politie. Door op meerdere locaties dezelfde disciplines onder te brengen, kunnen mensen toch enigszins de aansluiting houden met hun vroegere werkomgeving. We gaan uit van maximaal ongeveer een uur reistijd. Voor Zwolle is gekozen omdat het een OV-knooppunt is en het is een regio die ‘booming’ is. Dus een goede potentiële arbeidsmarkt is voor de ongeveer 100 vacatures die nog openstaan bij het PDC in Zwolle.”

Wat doet het PDC eigenlijk?

Er zijn drie afdelingen: personeelszaken, ict en facilitair management. Zo’n 300 mensen verwerken in een callcenter de servicetelefoontjes die binnenkomen. De overige 500 mensen staan op andere gebieden de 65.000 politiemedewerkers in het land bij. “De rol van het Politiedienstencentrum is goed politiewerk mogelijk maken. In die zin werken wij net zo hard mee aan het veilig maken en houden van ons land als de politiemensen op straat.”

Verhuizen en thuiswerken

“Ik heb het idee dat dat redelijk soepel is gegaan, er is ook een lange voorbereidingstijd aan voorafgegaan. Natuurlijk heeft het consequenties voor mensen, maar die proberen we zo goed mogelijk op te vangen. Sommige mensen grijpen het werken in Zwolle aan om te verhuizen. Een collega zei: ‘Hier heb ik voor een ton minder een veel mooier huis’. Voor anderen is het lastiger, die proberen we tegemoet te komen door de mogelijkheid te bieden om af en toe vanuit huis of een andere locatie te werken. We hebben dan nu wel drie grote centra, maar op allerlei andere locaties zijn ook nog kleinere afdelingen.”

Mobiliteitsscan

Mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich: “Samen met PDC is vooraf voor alle medewerkers een mobiliteitsscan gemaakt om onder andere de parkeerbehoefte te peilen. Toch moet je dan in de praktijk nog maar kijken hoe het loopt. Keuzegedrag in mobiliteit is lastig hard in te sturen. Bovendien gaat het ook om veel medewerkers die zijn overgeplaatst vanuit het hele land. Niet iedereen verhuist naar Zwolle, een deel zal misschien ook ander werk gaan zoeken dichter bij huis.”

Genomen maatregelen om parkeerbehoefte te verminderen

PDC is een voorbeeld van een bedrijf dat haar mobiliteit serieus oppakt en daarmee de parkeerbehoefte weet te verminderen. Dit zijn een aantal van de maatregelen die ze genomen hebben:

  • OV-kosten worden volledig vergoed
  • Ook parkeren bij een treinstation wordt volledig vergoed
  • Stimuleren fietsen en met name e-bikes met goede voorzieningen en fietsenplan. Binnenkort zijn er een aantal testdagen voor e-bikes
  • Faciliteren van thuis en op andere locaties werken
  • Iedereen ontvangt een vaste kilometervergoeding, ook als je op de fiets komt
  • Er is een vorm van sturend parkeerbeleid: als je in Zwolle woont of je hebt een goede ov-verbinding, dan heb je niet standaard recht op een parkeerplaats
  • Carpoolen wordt gestimuleerd via behoud van reiskostenvergoeding

Toch behoefte aan aantal extra parkeerplaatsen

Veel medewerkers zijn naar Zwolle overgeplaatst vanuit het hele land en een aantal daarvan gaat door de lange reistijd liever met de auto. Daarom is er toch behoefte aan een aantal extra parkeerplaatsen. Samen met de gemeente bekijkt PDC in een parkeerwerkgroep de mogelijkheid om voor 50 medewerkers parkeren achter de slagboom bij het Hanzebad mogelijk te maken. Dit is op een paar honderd meter van het PDC, waar meestal nog wel wat parkeerplaatsen zijn. Helfrich: “Er zijn overigens nog een paar opties waar we mee bezig zijn zoals het beter delen van parkeerplaatsen tussen bedrijven en de pilot langsparkeren, maar ook de proef waarbij we ongeveer 50 parkeerplaatsen op de weg realiseren.”

Menu