Pendle.nl al 1.300 keer gebruikt

Pendle vergelijkt de kosten van uw huidig vervoermiddel met die van andere vervoerswijzen. Uniek in Nederland!

Hoge autokosten
Welk vervoermiddel u kiest is vooral afhankelijk van de reistijd, gemak en kosten. Wat betreft de kosten is het best lastig om alle kosten te berekenen. Daarom weten medewerkers vaak niet wat de kosten van hun auto in het woon-werkverkeer zijn. Het gevolg is dat ze voor de auto voor het gemak alleen de brandstofkosten nemen. Dat geeft een sterk vertekend beeld. In werkelijkheid zijn er immers veel meer kosten. En dus mogelijkheden voor besparing!

Quick en Uitgebreide scan
Pendle.nl kent een Quick scan en een Uitgebreide scan. De Quickscan is in 2 minuten ingevuld en geeft een eerst kostenbeeld. De gegevens die u bij de Quick scan heeft ingevuld, zijn ook bij de Uitgebreide scan ingevuld. Andere gegevens zijn ook al ingevuld, maar zijn gemiddelden en veronderstellingen. Die kunt u eenvoudig aanpassen. Vervolgens kunt u uw vervoermiddel vrij eenvoudig vergelijken met een of meer alternatieven. Het invullen van de Uitgebreide scan duurt ongeveer 15 minuten.

iPad verloot
Onder de medewerkers die Pendle.nl hebben gebruikt en enkele vragen hebben beantwoord, is een iPad verloot. Winnaar is Jaap Batenburg van de gemeente Enschede. Jaap fietst dagelijks 10 km heen en weer van huis naar werk. Pendle.nl bevestigde zijn vermoeden dat hij goed bezig is. Dat viel hem vooral op toen hij de verschillende alternatieven onderling vergeleek.

Menu