Optimaliseren doorstroming Middelweg en Ceintuurbaan

Met name in de spitstijden is gebleken dat er problemen zijn met de doorstroming van het autoverkeer op de Zwartewaterallee/Middelweg en richting de Ceintuurbaan. Om de doorstroming te verbeteren zijn op vier punten aanpassingen aan de weg gedaan. De aanpassingen maken onderdeel uit het van Beter Benutten project Doorstroming Middelweg-Ceintuurbaan.

De Middelweg – Vechtstraat – Wipstrikkerallee wordt door veel automobilisten gebruikt als doorgaande route naar bestemmingen in de richting van het centrum of richting de Marslanden. Of andersom, komend vanuit het zuiden richting Stadshagen, Holtenbroek of richting de binnenstad. Op zich niet gek, het is een leuke afwisselende weg en voor automobilisten komende vanuit de richting Stadshagen is het vaak ook een automatisme om ‘gewoon’ rechtdoor te rijden.

Toch is een ander alternatief soms net zo goed of soms zelfs prettiger. In sommige gevallen kan de Ceintuurbaan (de Ring) voor automobilisten een prima alternatief zijn om hun bestemming te bereiken.

Aanpassingen

Om de doorstroming van het verkeer op de Zwolse Ring te bevorderen, hebben de kruising Middelweg-Zwartewaterallee en de Ceintuurbaan een aantal aanpassingen gekregen.

  • De Middelweg heeft nu, voor verkeer komend uit de richting Stadshagen, een extra baan voor links afslaand verkeer richting de Zwartewaterallee/Ceintuurbaan.
  • Op de Zwartewaterallee is een extra strook voor links afslaand verkeer naar de Middelweg, richting Stadshagen, aangelegd.
  • De Ceintuurbaan heeft ter hoogte van de op- en afrit Zwolle Noord een extra baan en een extra oprit richting de A28 gekregen. Dit bevordert de doorstroming voor auto’s op de Ceintuurbaan. Dit geldt zowel voor verkeer vanuit de richting Aa landen als voor het verkeer komend vanuit de zuidkant van Zwolle.
  • De verkeerslichten op de kruising Middelweg – Ceintuurbaan/Zwartewaterallee en de verkeerslichten ter hoogte van de oprit A28 zijn opnieuw ingesteld zodat ze voor de automobilisten de minste tijdsverlies opleveren.

Het wordt drukker op de wegen

Met de aanpassingen aan de Ceintuurbaan kunnen we niet de drukte op de weg oplossen. Het wordt overal steeds drukker op de wegen, ook in Zwolle.

Een vergelijking tussen 2014 en 2016 laat onder andere zien dat het verkeer dat Zwolle in rijdt, tijdens de vroege middagspits (tussen 15 uur en 16 uur) op dinsdag zelfs met 30% en op donderdag met 19% is toegenomen. In de vroege ochtendspits (tussen 7 en 8 uur ’s morgens) is het verkeer dat Zwolle uit gaat met 20% gegroeid.

Er komen dus steeds meer auto’s op de weg, dit zal ook de komende jaren zo blijven. Hier hebben we bij de inrichting van de Ring rekening mee gehouden. Met de aanpassingen is de Ceintuurbaan zo ingericht dat de weg dit extra verkeer ‘aan kan’ en de automobilist tijdens de spits zo min mogelijk vertraging ondervindt. De Middelweg, Vechtstraat en Wipstrikkerallee zijn dit niet. Dit zijn woonstraten waar automobilisten ook rekening moeten houden met fietsers en scooters.

Andere routekeuze

De wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd om het u als weggebruiker nog makkelijker te maken om via de RING te rijden! Wij horen heel graag van u of u hierdoor hebt overwogen om een of meerdere keren per week via de Ceintuurbaan te rijden. Hiervoor vragen wij u een paar minuten van uw tijd om op de poll te reageren en waar mogelijk nog een toelichting te geven.

U kunt ook een reactie sturen naar info@beterbenuttenzwollekampen.nl Met uw ervaringen meten we hoeveel mensen nu de RING nemen of overwegen om dit vaker per week te gaan proberen. Dit maakt allemaal onderdeel uit van de canpagne.

{advpoll id=’3′ view_result=’0′ width=’0′ position=’center’}{advpoll id=’4′ view_result=’0′ width=’0′ position=’center’}

Alternatief kan zijn om op een ander tijdstip naar het werk te reizen, of indien uw werkgever dat mogelijk maakt thuis te werken. Binnen een straal van 15 km voor woon-werkverkeer is het ook de moeite waard om een ander vervoersmiddel te gebruiken zoals de elektrische fiets. De fietsstimuleringsactie loopt nog steeds! Kijk hiervoor op spitsfietsen.nl

 

 

Menu