Optimaliseren brug- en sluisbediening

Deze maatregel zet in op betere benutting van de vaarwegen door de brug- en sluisbedieningstijden op het vaarwegennetwerk in de regio Zwolle-Kampen-Meppel te optimaliseren. De bediening van bruggen en sluizen kan beter op de vraag van binnenvaartschippers en verladers worden afgestemd door een flexibelere inzet van bedienend personeel en op langere termijn de invoering van bediening op afstand. Als dit is gerealiseerd kan de binnenvaart beter voldoen aan de eisen die de logistieke en productieprocessen van de verladers stellen. Dit versterkt de positie van de binnenvaart en vermindert de druk op het wegennet door een verschuiving van goederenvervoer van weg naar water.

Menu