Een nieuw teamlid stelt zich voor: Martijn Bruil

“Anders reizen naar je werk:gezond, snel, goedkoop en beter voor het klimaat!”

Naam
Martijn Bruil

Functie
Adviseur Mobiliteitsmanagement en Duurzaamheid

Wat doe je in je dagelijks werk?
Ik adviseer bedrijven en organisaties om slimmer en schoner te reizen, om zo de bereikbaarheid in de regio Zwolle te verbeteren. Het doel is om enerzijds minder in de spits te reizen en anderzijds de CO2-uitstoot te verminderen.De regio Zwolle bereikt inmiddels zo’n 150 werkgevers (partners) en 50.000 medewerkers. Deze bedrijven worden geholpenbij hun mobiliteitsbeleid door onderzoek, advies en acties op mobiliteitsmanagementgebied. Werknemers worden verleiddeel te nemen aan het project door maatregelen en acties en zo op een meer duurzame wijze naar hun werk te reizen. 

Waar zie jij de grootste kansen en uitdagingen in de regio Zwolle? 
De grootste uitdaging zit daarin om in een groeiende regio het aantal reizen in de spits en de CO2 uitstoot te verminderen. Daarvoor is een gedragsverandering nodig, wat alleen wordt bereikt als mensen ervan overtuigd zijn dat ze er wat mee op schieten. 

Wat wil je graag bereiken? 
Als eerste richt ik me op de inzet van deelauto’s door gemeenten, waardoor werknemers meer gebruik gaan maken van (elektrische) deelauto’s en daarnaast inwoners ook gebruik kunnen maken van deze auto’s in de avonduren en weekenden. 

Menu