Nieuwe logistieke makelaars stellen zich voor

Binnen het thema ‘logistiek en water’ loopt het project ‘inzet logistieke makelaars’. Doel van dit project is het realiseren van spitsmijdingen van vracht- en bestelverkeer dat zich in de spitsperiodes op de knelpuntcorridors bevindt. De logistieke makelaars gaan in gesprek met de verladende en vervoerende bedrijven die achter deze vracht- en bestelwagenverplaatsingen zitten om te kijken of er mogelijkheden zijn om deze vrachtwagen of bestelwagen uit de spits te krijgen.

Miranda Volker

Hoi, mijn naam is Miranda Volker. Samen met Janneke Gramberg en Freek Boele mag ik aan de slag als logistiek makelaar in de Beter Benutten regio’s Zwolle-Kampen en Twente. Wat houdt dat in? Kort gezegd willen wij bedrijven in deze regio’s graag helpen om hun goederenstromen uit de drukke spits te halen. Denk hierbij aan vrachtwagens, maar ook aan bestelbusjes. Dit project is onderdeel van het Beter Benutten programma. Janneke, Freek en ik hebben ieder onze specifieke expertise en gezamenlijk kunnen we elkaar versterken. Op die manier kunnen we de taken ook efficiënt indelen, al naar gelang de kennis en kunde. De provincie Overijssel is voor mij geen onbekende. Sinds 2014 ben ik vanuit het Bureau Voorlichting Binnenvaart al actief als logistiek adviseur voor het project “Kennisondersteuning goederenvervoer over water in Overijssel”. In deze functie kijk ik samen met verladers naar mogelijkheden om de binnenvaart in te zetten als transportmodaliteit. Opgegroeid in de logistieke sector als dochter van binnenvaartondernemers, met een bedrijfseconomische achtergrond en ervaring vanuit verschillende logistieke functies hoop ik een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan een betere bereikbaarheid van de provincie Overijssel!

Janneke Gramberg

Mijn naam is Janneke Gramberg. Ik vind het leuk om als schakel tussen de overheid en bedrijven te werken aan concrete maatschappelijke resultaten. Na mijn afstuderen heb ik 10 jaar in het bedrijfsleven (eerst bij EPZ en daarna bij DSM) gewerkt als opstartmanager en projectleider Logistiek aan technische en organisatorische veranderingen en verbeteringen. Vervolgens ca. 5 jaar als projectleider gebiedsontwikkeling en als schakel tussen de overheid en bedrijven bij vestigings- en verplaatsingsvraagstukken. Daarna ca. 6 jaar als adviseur en projectleider aan het opstarten en organiseren van ‘hands-on’ samenwerkingsprojecten op het gebied van economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en participatie in opdracht van de overheid. Sinds vorige jaar werk ik als zelfstandige aan het verbeteren van de mobiliteit en het stimuleren van vervoer via water. Per 15 augustus ben ik begonnen als Logistiek Makelaar voor de Beter Benutten regio’s Zwolle-Kampen en Twente om er samen met bedrijven het goederenvervoer in de spits te verminderen. Samen met mijn collega’s hoop ik hier een succes van te kunnen maken.

Freek Boele

Mijn naam is Freek Boele en ik ben per 1 augustus jongstleden aan de slag gegaan als logistiek makelaar voor de regio’s Zwolle-Kampen en Twente. Ik heb een logistieke achtergrond, zowel van geboorte (mijn vader zat in de logistiek, wat toen nog afdeling expeditie heette) als van opleiding en werkervaring. Na ruim 25 jaar in verschillende logistieke functies bij verschillende organisaties (Van Ommeren, Cargill, Celanese, EVO) ben ik sinds 2014 ZZP’er. Met veel plezier doe ik sindsdien projecten op het snijvlak van overheid, ondernemers en onderwijs, vooral op het gebied van duurzame logistiek en stedelijke distributie. Als logistiek makelaar ben je de smeerolie tussen overheid, bedrijven en diverse aanpalende organisaties, met de focus op het verlichten van knelpunten in het goederenvervoer over de weg (zgn. spitsmijdingen). Bedrijven zijn vooral (maar niet alleen) gericht op het verdienen van geld, en de overheid vooral (maar niet alleen) op het verbeteren van de leefomgeving. Als je die twee weet samen te brengen kom je tot mooie resultaten. Meer weten? Bel of mail me: 06-19437335 of f.boele@overijssel.nl

Menu