Mobiliteitsbattle tussen vier organisaties uit Zwolle en Kampen losgebarsten

De teams van Isala, Countus Accountants + Adviseurs, Stichting Impact en Nieman Raadgevende Ingenieurs zijn klaar voor de strijd. Allemaal even gemotiveerd om er met de winst van door te gaan. Johan Jonker, teamcaptain van Isala: “Het is een ludieke manier om onze deelname in Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle onder de aandacht te brengen en daarmee het aspect duurzaamheid. Natuurlijk omvat duurzaamheid meer dan dit en gaan we daar in het najaar met een themagroep meer invulling en bekendheid aan geven. Zie dit als een klein vonkje en ja, als Isala willen wij natuurlijk ook winnen. En wie weet wat dit uiteindelijk onze medewerkers kan bieden.’

De afgelopen weken hebben in teken gestaan van de instructiebijeenkomsten. Alle deelnemers hebben een zogenaamde Ecobox van GreenStar geïnstalleerd in de auto die zorgt voor de monitoring van het rijgedrag en hebben uitleg gekregen om van start te kunnen gaan.

De reacties tijdens de instructiebijeenkomsten liegen er niet om. “Het enthousiasme druipt er van af”, zegt mede-projectleider Sander Zondervan van Zienergie. Rob Rikmanspoel van IMpact: “Als sociale & duurzame ondernemer richten wij ons op de mens en maatschappij. We kijken daarbij niet alleen naar onze dienstverlening maar ook naar de service en beleving daar om heen. Deze Mobiliteitsbattle versterkt deze focus. Maar wij willen natuurlijk ook gewoon winnen. Zo zitten wij ook wel weer in de wedstrijd”.

Voor Nieman Raadgevende Ingenieurs sluit deelname aan de Mobiliteitsbattle perfect aan bij de eigen doelstellingen. Directeur Judith Dessing: “Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en duurzame mobiliteit maakt daar natuurlijk onderdeel van uit. Wij zien in deze Mobiliteitsbattle een mooie kans voor verdere bewustwording van duurzame mobiliteit binnen de organisatie.”
Professioneel directeur Peter van de Streek van Countus heeft vorig jaar vanuit zijn rol als bestuurslid meegedaan namens Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle. En met succes! Hij wist zich te kronen tot beste individuele deelnemer. “Je realiseert je pas echt hoe je rijstijl is als je er bewust mee bezig bent. En bewust rijden ga je zeker doen als je meedoet met de Mobiliteitsbattle”, aldus Van de Streek. “Door als Countus mee te doen aan de Mobiliteitsbattle 2016 kunnen we op een ludieke manier invulling geven aan duurzaamheid en brandstofbesparing”.

De Battle is onderdeel van Beter Benutten Zwolle Kampen, dat erop gericht is om de bereikbaarheid op het wegennet in de regio te verbeteren. De data wordt gedurende vier maanden verzameld. In januari vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats. Er is zowel een prijs voor het beste team als de beste individuele deelnemer.

Menu