Mobiliteit is van ons allemaal

 “Ik kwam er al snel achter dat het niet sec om parkeerruimte ging,” vertelt Michael. “De uitdaging  was groter, het ging om de totale bereikbaarheid van ons ziekenhuis. Ik ging breder naar onze bereikbaarheid kijken. Hoe reizen onze collega’s naar hun werk, als ze met de auto komen, waar parkeren ze dan, kan dit anders, zijn er andere vervoersvormen mogelijk die we kunnen stimuleren”.  Dit mondde uit in een overkoepelend mobiliteitsbeleidsplan.  Dit plan geeft kaders waarmee Isala gerichte keuzes kan maken ten aanzien van het mobiliteitsbeleid. Omdat dit onderwerp hoog op de agenda staat en het de nodige tijd kost heeft Isala speciaal voor dit traject een projectmanager aangesteld zodat het project de aandacht kreeg die het verdiende. 

Uitgangspunt bij het mobiliteitsbeleid van Isala is keuzevrijheid. “We gaan mensen niet verbieden om met de auto te reizen”, legt Michael uit, “Maar we doen wel aan sturend parkeerbeleid. Dat betekent dat we een onderscheid hebben in parkeertarieven. Voor de mensen die verder weg wonen is het tarief lager dan als je tot 7,5 kilometer van Isala woont”. De grootste groep medewerkers arriveert tussen 7 en 9.30 uur ’s morgens. Om te voorkomen dat   ziekenhuisbezoekers er gedurende de dag niet meer kunnen parkeren, mogen de eigen medewerkers voor 11 uur ’s morgens niet op het ziekenhuisterrein parkeren. Parkeren kan dan op de parkeerplaats  bij PEC Zwolle.

Fietsstimulering
Samen met Arnold Helfrich mobiliteitsmakelaar Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle en projectmanager Marjon Pot, keek Michael welke mogelijkheden voor slimme mobiliteit er bij Isala lagen. “We zijn sowieso begonnen met Spitsfietsen.  Isala wilde  graag inzetten op fietsstimulering en deze actie bood ons een goede mogelijkheid. Het bleek een groot succes, er doen zo’n 800 mensen mee en onze deelnemers fietsen nog steeds.”  

Michael wil nu dat fietsstimulering in de organisatie wordt belegd. “Het is niet alleen iets van het Facilitair bedrijf. Het hoort in de werkregelingen bij de afdeling HR. Het vormt een mooie combinatie met ons Arbo-programma Sterk en Fit. Het Facilitair bedrijf kan input leveren voor ontwikkelingen en kan de benodigde voorzieningen faciliteren.”

Naast fietsstimulering biedt het mobiliteitsbeleidsplan ook ruimte voor andere maatregelen. “We kijken vanuit een breder perspectief naar slimme mobiliteit. We willen niet alleen losse acties. Het gaat om het samenspel van de verschillende maatregelen. Verder willen we mensen bewust maken van de regelingen en de discussie aanzwengelen. Mobiliteit is namelijk van ons allemaal. Medewerkers kunnen zelf ook bijdragen aan een oplossing. Dat besef komt hier steeds meer, dat is mooi.”  

Op dit moment denkt Michael samen met Arnold Helfrich na over verschillende opties die de bereikbaarheid van Isala vergroten. “Zo hebben we op dit moment wel voldoende fietsenstallingen. Maar de vraag is of ze allemaal even handig zijn qua ligging en indeling. We kijken nu hoe we op een positieve manier een ander gebruik van de fietsenstallingen kunnen stimuleren. Ook denken we na over OV stimulering en staat de 7,5 kilometergrens voor parkeren ter discussie. Als we de 7,5 kilometergrens voor parkeren gaan oprekken naar bijvoorbeeld 10 kilometer, dan moet er wel geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld nieuwe fietsenstallingen en laadpunten voor elektrische fietsen. Hiervoor worden  voorstellen aan de organisatie gedaan. 

OV pilot
Wat de OV stimulering betreft, we hadden altijd een regeling met de busvervoerder waarbij medewerkers vanaf het station gratis met de bus naar locatie Weezenlanden konden. Na de nieuwbouw werd dit vanaf het station naar de nieuwe locatie aan de Dr. van Heesweg. Na de zomer starten we nu een pilot van 6 maanden voor medewerkers die tot 7,5 kilometer van Isala wonen. We hebben met Syntus een regeling getroffen waarbij deze collega’s bij elke halte in Zwolle kunnen opstappen om hiernaartoe te komen. Mijn ideaal is eigenlijk om dit regionaal te implementeren. Maar dat is lastig omdat we dan met drie vervoerders een regeling moeten treffen. Maar het zou mooi zijn als dat er nog wel van komt.”  

Om de bereikbaarheid te vergroten en andere vormen van mobiliteit te stimuleren staat nog veel meer gepland. Eind 2017 / begin 2018 worden de fietsenstallingen uitgebreid. Er komen dan ook meer elektrische oplaadpunten in de stallingen. Verder wil Isala in 2018 digitale bewegwijzering voor bezoekers introduceren. Deze digitale borden geven adviezen over te nemen alternatieve routes of parkeerlocaties.

Voor de langere termijn speelt Michael nog met de gedachte om de groep reizigers die meer dan 20 kilometer van hun werk wonen uit de auto te krijgen. “Dit is ongeveer 40% van onze medewerkers. Deze groep is lastig uit de auto te krijgen. Misschien dat de trein een alternatief kan zijn, of parkeren buiten de stad, iets met een bus. Ik ben er nog niet uit. Dit is niet iets wat nu acuut aandacht vraagt. Voor de langere termijn ga ik hier zeker concreet over nadenken.”

 

 

 

  

 

 

 

Menu