Maatregelen Kampen Bereikbaar in 2017 uitgevoerd

In 2016 is het project Knoop Station Kampen gestart. Aanleiding hiervoor is de verkeersdrukte die de afgelopen jaren rondom het knooppunt is ontstaan. Met een grootschalige testperiode van mogelijke maatregelen (juni-juli 2016) en diverse enquêtes/overleggen onder gebruikers en stakeholders is in november 2016 een definitief maatregelenpakket Knoop Station Kampen uitgewerkt.

Wat is nu de stand van zaken? Lees meer

 

Menu