Low car diet

 
Nieuw op de maatregelenlijst van de CO2-Prestatieladder is deelnemen aan een gedragswedstrijd personenmobiliteit. Lees hier over de ervaring die ICT Automatisering en Antea Group hebben opgedaan met deelname aan het Low Car Diet. De Low Car Diet mobiliteitswedstrijd laat werknemers op een positieve manier kennis maken met andere manieren van reizen, wat resulteert in minder COuitstoot en autokilometers, meer besparing en beweging en uiteindelijk structureel ander reisgedrag.
Menu