Logistieke makelaars in Overijssel richten zich op efficiëntere en meer duurzame vorm van vervoer van goederen

Stadslogistiek en bouwlogistiek
Miranda, die opgroeide als dochter van binnenvaartschippers, heeft een achtergrond als bedrijfseconoom met kennis en ervaring in de logistieke sector. Als logistieke makelaar werkt ze nu in de steden Zwolle, Deventer en Enschede aan de verduurzaming en verbetering van stadslogistiek. In Zwolle richt ze zich ook op bouwlogistiek. Als het gaat om verduurzaming en verbetering van stadslogistiek kun je denken aan vormen van vervoer die minder hinderlijk zijn dan vrachtauto’s en busjes voor onder andere bewoners en bezoekers van de binnenstad en die ook minder CO2 uitstoten. Zoals bijvoorbeeld een elektrische vrachtfiets. Miranda: “Het gebeurt regelmatig dat een enorme vrachtauto de binnenstad inrijdt om slechts één of enkele pakketten af te leveren. En vrachtfiets kan dan een prima alternatief zijn.” Zo loopt in de drie steden nu een vrachtfiets probeeractie voor ondernemers die regelmatig in de binnenstad moeten zijn om goederen af te leveren. Maar Miranda werkt ook met ondernemers en overheid aan centrale punten voor levering van pakketten en goederen. Dit heeft als voordeel dat niet allerlei afzonderlijke busjes door de stad rijden om goederen naar hun bestemming te brengen. 

Als het gaat om bouwlogistiek dan is het doel minder bouwverkeer in de stad. “Rondom een bouwplaats is het altijd een drukte van belang met busjes en vrachtwagens van diverse installatiebedrijven en leveranciers die bouwmaterialen en mensen leveren”, verklaart Miranda de keuze voor de bouw. “Deze stromen zijn best lastig te coördineren omdat het om veel verschillende partijen gaat. Met de gemeente ben ik in gesprek om zo inzicht te krijgen in de (geplande) bouwprojecten in de stad. Via de hoofdaannemer probeer ik dan verdere stappen te nemen en tot meer geclusterde stromen te komen. Het doel is om met één bouwproject in Zwolle een pilot te doen om te zien in hoeverre het mogelijk is deze bouwstromen efficiënter te laten verlopen, zowel via weg als via water. In Utrecht loopt al een succesvolle pilot. Het zou mooi zijn als dat hier ook lukt. De uitkomsten van zo’n pilot kan een gemeente handvatten geven om beter te sturen op gecentraliseerde bouwlogistiek.” 

Zorglogistiek
Leonie heeft een opleiding HBO logistiek en een master milieu- en energiemanagement. Ze heeft altijd in de logistieke sector gewerkt. Zorglogistiek en duurzame brandstoffen is wat op dit moment haar aandacht vraagt. In de zorg richt Leonie zich nu op cross & care logistics en maaltijdlogistiek. Bij cross & care logistics worden goederen van meerdere leveranciers in één levering op afdelingsniveau bezorgd bij zorginstellingen. Denk bijvoorbeeld aan incontinentiemateriaal, kantoorartikelen, voeding en medische materialen. Bij maaltijdlogistiek is het doel de leverancier van de maaltijden een efficiëntere route te laten rijden naar de zorginstellingen. Nu is het nog zo dat zorginstellingen tijdsbeperkingen opleggen met als gevolg dat de maaltijdleverancier vaak een heel onlogische route door de regio rijdt. Waar men nu zoal tegenaan loopt:  de maaltijden moeten op een bepaalde tijd geleverd worden, de maaltijen kunnen niet of niet te lang bewaard worden, er moet altijd een medewerker van de zorginstelling aanwezig om de maaltijden in ontvangst te nemen.  

“Dit soort praktische bezwaren kunnen we oplossen”, vertelt Leonie. “Zorginstellingen staan hier ook echt voor open. Oplossingen zijn bijvoorbeeld een (grotere) koelkast waardoor (meer) maaltijden bewaard kunnen worden en ze niet afhankelijk zijn van levering op een bepaalde tijd. Ook kan de chauffeur die de maaltijden levert een sleutel krijgen waardoor hij zelf de maaltijden in de juiste ruimte kan plaatsen. Zo proberen we met praktische oplossingen een efficiëntere ronde te creëren voor de maaltijden leverancier. In de regio Zutphen/Vorden/Lochem zijn we hier, in samenwerking met Huuskes, al heel ver mee. Dit willen we ook in Twente en Zwolle Kampen uitrollen.”  

In de zorg was logistiek eigenlijk nooit zo’n prominent thema maar met alle  bezuinigingen in de zorg, moeten zaken anders georganiseerd worden en valt er op het gebied van logistiek nog aardig wat winst te behalen. “Het gaat om bundelen van stromen en het ontwikkelen van nieuwe concepten”, legt Leonie uit. “In april organiseren we een inspiratiebijeenkomst over fijnmazige zorglogistiek. Mensen zijn tegenwoordig steeds meer afhankelijk van zorg die thuis geleverd wordt. Dit betekent dat er dan diverse hulpmiddelen van verschillende leveranciers naar een woonadres gebracht worden. Tijdens de bijeenkomst delen zorgverleners, leveranciers en logistieke bedrijven hun ervaringen en gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn om deze fijnmazige stromen meer te bundelen”.  

Van duurzamere brandstoffen en technieken heeft Leonie ook veel kennis. Dit krijgt dit jaar een meer prominente plek in de werkzaamheden van de logistieke makelaars. “Waren we, in het kader van  Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle, vooral gericht op spitsmijdingen, de komende tijd richten we ons meer op duurzame logistiek in de breedste zin. We streven er naar zoveel mogelijk auto’s van de weg te halen, maar waar dit niet mogelijk is, kan wel gekeken worden naar schonere alternatieven.”

Afval
Bij duurzaamheid kun je ook denken aan afval. Iedere dag produceren we per persoon zo’n anderhalve kilo afval. Hierin zitten waardevolle grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten, afval is dus ook duurzaam. Logistieke makelaar Paul denkt dat er op het gebied van afvallogistiek nog veel te verbeteren is. Samen met afvalinzamelaars, afvalverwerkers en transporteurs denkt hij na over nieuwe mogelijkheden van afvaltransport in Overijssel. Van oorsprong is Paul milieutechnoloog en hij heeft een achtergrond in de afval en logistieke branche. “Logistiek is voor de afvalbranche erg belangrijk. Afval heeft relatief weinig waarde, dus het logistieke proces moet efficiënt en voordelig georganiseerd zijn.”   

Hier ligt dan ook gelijk de grootste uitdaging. Want een andere vorm van transport, vraagt natuurlijk ook investeringen. “Afval wordt nu nog voor een groot deel via de weg vervoerd terwijl het product zich ook heel goed leent voor binnenvaarttransport. Je moet je voorstellen dat er dagelijks zo’n 100 vrachtwagens per dag door de poort van een afvalverwerker rijden. Als we die van de weg zouden halen, heb je het over duizenden transporten per jaar in onze provincie. Wat zou dat niet schelen in drukte op de weg en CO2 uitstoot. Ik ben hierover in gesprek met afvalinzamelaars, afvalverwerkers en transporteurs. Een overstap naar water vraagt natuurlijk investeringen, zowel in tijd en moeite voor het veranderproces dat nodig is als in geld. De kosten zijn voor de korte termijn nog een obstakel. Toch zien de afvalinzamelaars, afvalverwerkers en transporteurs zeker de belangen. Het wordt steeds drukker op de weg, er is een tekort aan chauffeurs. Dat zijn zo een paar ontwikkelingen waardoor ze nadenken over alternatieven. Het vraagt tijd maar ik denk zeker dat er op het gebied van afvallogistiek mooie kansen liggen voor transport over water die op termijn ook werkelijkheid worden.”   

 

Contact
Wilt u ook logistieke verbeteringen doorvoeren? Onze logistieke makelaars denken graag met u mee!  

Miranda Volker  m.volker@overijssel.nl / 06 4671 8482
Leonie van Driel l.v.driel@overijssel.nl / 06 1036 6072
Paul Bruijstens p.bruijstens@overijssel.nl / 06 4612 9365

 

 

Menu