Lobby N50 – een kijkje achter de schermen van een succesvol lobby traject…

Bij een lobbytraject zijn vaak veel mensen actief betrokken maar dit is niet altijd zichtbaar voor iedereen. Veel gebeurt er achter de schermen waardoor inwoners en bedrijven zich weleens afvragen of er nu eigenlijk wel genoeg wordt gedaan?

Diverse samenwerkende partijen

Voor de lobby N50 is er door heel veel partijen goed en gecoördineerd samengewerkt. De partijen zijn gemeente Kampen, provincie Overijssel, Regio Zwolle, VNO NCW, MKB NL, EVO, TLN waarbij de provincie de leiding had in de lobby. Dus toen het bestuur van de gemeente Kampen een brief stuurde naar de verschillende woordvoerders van de 2e kamer om aandacht te vragen voor de situatie op de N50 (veiligheid en bereikbaarheid) is het moment van verzenden en inhoud van de brief afgestemd met de provincie en provinciale lobbyist voor de 2e kamer. Ook is er een lobbyfolder ontwikkeld door de provincie met daarin een heldere eenduidige boodschap en goede achtergrondinformatie.

Afstemmen en het juiste moment kiezen

De Regio Zwolle heeft ongeveer op hetzelfde moment deze lobbyboodschap verwoord in een “Regiodeal” die is aangeboden aan 2e Kamerleden tijdens een regiodag. Overigens is de N50 een van de drie speerpunten naast de N35 en A28 die voor de bereikbaarheid van de Regio ook essentieel zijn.

De provincie Overijssel heeft o.a. met de vorming van een Strategisch Logistieke Alliantie voor het thema logistiek de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Strategische speerpunten: de N50, de N35 en de verbreding en verdieping van de Kornwerderzandsluizen!

Vanuit bestuur, politiek en bedrijfsleven o.a. via VNO NCW en MKB Nederland zijn er ook regelmatig contacten met Kamerleden. Hiervan is op verschillende momenten en door verschillende mensen ook goed gebruik van gemaakt, waarbij er goed is aangesloten bij de ambitie van Kamerleden; bijvoorbeeld de bereikbaarheid in Nederland verbeteren door aanleg van meer asfalt.

Media aandacht

Ook de pers en vooral de Stentor heeft bedoeld of onbedoeld meegeholpen aan de lobby. Door regelmatig aandacht te besteden aan de N50 waarbij ook weer de beide aspecten veiligheid en bereikbaarheid werden benaderd, hebben ze vanuit de regio dit thema in het nieuws gehouden. Ook TV Oost en zelfs landelijke media (SBS6) hebben met programma’s aandacht besteed aan de N50.

Geld

Belangrijk was ook om steeds het juiste moment te gebruiken. In onze gezamenlijke lobby hebben we ons gericht op het MIRT (Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport). Dit is een soort meerjarenbegroting voor de infrastructuur in Nederland. Toen er een klein beetje ruimte leek te komen in de budgetten, hebben we hierop ingespeeld.

Wat ook een rol speelt in het succes van deze lobby is het feit dat de Regio, de provincie en gemeenten ook zelf geld wilde steken in het project.

En zo kon het gebeuren dat op moment dat we vanuit overheden, politiek en bedrijfsleven samen naar Den Haag zouden gaan voor de aanbieding van een “Regiocheque” dit feitelijk al niet meer nodig was… Er was inmiddels een meerderheid binnen de 2e kamer die bereidt was een motie te steunen waarbij er geld op de begroting van het MIRT beschikbaar gesteld zou worden voor de verbreding van de N50 bij Kampen!

Maar… Zoals Bert Boerman op de bijeenkomst over de N50 ook heeft verwoord: we zijn nog niet klaar en willen meer.

U weet nu waarom het van belang is om in deze lobby samen op te trekken!

 

Menu