Kabinetsplannen voor 2020

De Miljoenennota en Rijksbegroting 2020 zijn gepresenteerd. Wat kunt u de komende tijd verwachten? We hebben de plannen voor mobiliteit op een rij gezet.

Fiets van de zaak met 7% bijtelling
Vanaf 1 januari 2020 kunnen medewerkers eenvoudiger een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden. Er hoeft geen kilometeradministratie meer te worden bijgehouden voor gebruik van een fiets van de zaak. Daarvoor in de plaats komt er net als voor (het privégebruik van) auto’s van de zaak (lease of bedrijfsauto) een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de fiets van de zaak. Medewerkers die zo’n fiets privé gebruiken, moeten jaarlijks 7% van de waarde van de consumentenadviesprijs van de fiets voor de belasting bij hun inkomen bijtellen. Dit is te vergelijken met een cataloguswaarde van een auto. Dus niet – zoals medewerkers mogelijk verwachten – de prijs die op de factuur bij aanschaf staat. 

Hogere bijtelling voor elektrische auto
Het huidige lage bijtellingspercentage van 4%, voor de volledig elektrische auto gaat de komende jaren in stappen omhoog. Van 8% in 2020  naar 12% in 2021 en in 2022 – 2024 is het 16%. In 2025 stijgt het verder naar 17% en tenslotte is in 2026 het percentage gelijk aan dat van alle andere auto’s en bedraagt het 22%. Overigens blijven er wel auto’s bestaan waar nog 4 procent bijtelling voor geldt. Dat zijn namelijk auto’s die op waterstof en zonne-energie lopen. Maar daarvan zijn er (nu nog) niet zo veel. Daarnaast wijzigt de komende jaren het deel van de cataloguswaarde waarop de korting van toepassing is (de zogenoemde cap). Is de cataloguswaarde van de elektrische auto meer dan deze cap, dan geldt daarboven het algemene bijtellingspercentage van 22%. Op dit moment bedraagt die cap €50.000,00, in 2020 wordt dat €45.000,00. Vanaf 2021 daalt de cap naar €40.000,00 en blijft het voor de jaren daarna gelijk. In 2026 verdwijnt de cap, omdat de bijtellingspercentages voor alle auto’s dan gelijk is.

Extra ruimte in WKR
De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt per 2020 vergroot. Over de eerste € 400.000,00 van de fiscale loonsom van organisaties gaat een vrije ruimte gelden van 1,7% (dit was 1,2%). Boven de € 400.000,00 blijft de vrije ruimte 1,2%. Deze verruiming levert de werkgever €2.000,00 extra vrije ruimte op (0,5 % van € 400.000,00). Als de werkgever over datzelfde bedrag 80% eindheffing had moeten betalen, zou dat € 1.600,00 kosten. De werkgever heeft dus flink meer ruimte om medewerkers onbelaste vergoedingen te geven. De vrije ruimte kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verstrekken van fietsen van de zaak, de aankoop van fietsen door medewerkers en de uitruil bruto-netto voor de onkostenvergoeding woon-werkvervoer medewerkers.

Stimulering koop tweedehands e-auto
Tot 2024 gaat het kabinet met €100 miljoen de aankoop van elektrische auto’s stimuleren. In  het najaar wordt dit plan verder uitgewerkt. Maatregelen zijn bijvoorbeeld aankoopsubsidie en laadtegoed voor e-auto’s. 

Meer laadpalen
De komende jaren komen zo’n 1,8 miljoen laadpalen erbij. Daaronder zitten ook slimme laadpalen die de capaciteit van het stroomnetwerk verbeteren.

Heeft u nog vragen over dit artikel, of wilt u vrijblijvend advies over wat deze nieuwe kabinetsplannen betekenen voor uw mobiliteitsbeleid? Neem dan contact met ons op!

Menu