Joey brengt vraag en aanbod van de parkeerbehoefte in kaart

Om hier meer inzicht in te krijgen voerde Joey Laurens voor Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle een mobiliteitsscan uit bij 90 organisaties in het gebied Hanzeland. Deze scan geeft inzicht in het mobiliteitsbeleid van de organisaties en maakt inzichtelijk wat de totale parkeervraag en het totale parkeeraanbod is in Hanzeland.

Joey volgt de HBO opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze studierichting sluit helemaal aan bij alles waar Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle voor staat. Studenten Mobiliteit leren niet alleen hoe ze bijvoorbeeld wegen of rotondes kunnen ontwerpen maar ook welke slimme technologieën bij mobiliteit ingezet kunnen worden en hoe je de reiziger kunt verleiden tot het maken van een bepaalde keuze.

Een eerder onderzoek van een andere student, toonde al aan dat het aantal parkeerplekken in Hanzeland niet voldoende was voor het aantal auto’s dat er regelmatig komt. Dit geldt met name op de maandag, dinsdag en donderdag. De dagen dat de meeste mensen werken. Maar met alleen auto’s en parkeerplaatsen tellen, ben je er natuurlijk niet.

Persoonlijk

Het in kaart brengen van vraag en aanbod van de parkeerbehoefte. Hoe doe je dat? Joey: “In eerste instantie nam ik telefonisch contact op met de organisaties. Maar de lijst met contactgegevens die ik van de gemeente Zwolle had gekregen, bleek niet meer actueel. Uiteindelijk ben ik persoonlijk alle bedrijven langs gegaan om daar een enquête over hun mobiliteitsbeleid af te nemen. Soms kon dat gelijk, bij een klein bedrijf is dat vaak wat makkelijker. Soms moest ik een aparte afspraak maken met iemand van HR”.

Joey bezocht in totaal 90 bedrijven en nam ongeveer 70 enquêtes af. Hij stelde onder andere vragen over hoe de mensen van het betreffende bedrijf van en naar hun werk reizen, of het bedrijf parkeerplekken beschikbaar stelt, of er regelingen of voorzieningen zijn voor fietsers of een OV vergoeding. “Al deze informatie geeft zowel inzicht in de vraag en aanbod van het aantal parkeerplekken als in de kansen die er nog liggen voor het bedrijf om het mobiliteitsbeleid te verbeteren”, legt Joey uit.

Slimme mobiliteit

Op basis van de aanwezige regelingen, voorzieningen e.d. kregen de bedrijven een mobiliteitsscore. Er zijn organisaties die hun mobiliteitsbeleid al heel goed geregeld hebben. Het UWV scoorde in de scan het hoogst met een 8,4 en vlak daaronder staat Royal HaskoningDHV met een 8,1. De score, met een bijpassend advies, stuurt Joey terug naar de organisaties met het aanbod erbij voor een vervolg adviesgesprek. Een aantal bedrijven heeft al aangegeven interesse te hebben in een gesprek over de kansen om hun mobiliteitsbeleid slimmer in te richten.

Parkeerplaatsen delen

Opvallend is dat, hoewel er in heel Hanzeland dus eigenlijk een parkeerprobleem is, er ook organisaties zijn die een overschot aan parkeerplaatsen hebben. Joey: “Hier liggen nog mogelijkheden om parkeerplaatsen te delen. Organisaties kunnen hun overtollige parkeerplekken verhuren aan andere organisaties. Met een slagboom en een parkeerpas, kan dit vrij eenvoudig geregeld worden”.

Langs de weg parkeren

Het eerder uitgevoerde onderzoek naar het aantal parkeerplaatsen op Hanzeland toonde aan dat er op de drukke dagen ongeveer 200 parkeerplekken te weinig zijn. “We denken dat als organisaties hun mobiliteitsbeleid slimmer inrichten er zo’n kwart tot de helft minder plekken nodig is”, verklaart Joey. “Dit betekent dat we nu nog naar zo’n 100 tot 150 plekken zoeken, dit is inclusief nieuwe ontwikkelingen die nog op Hanzeland gaande zijn, zoals de komst van het politiedienstencentrum. Kansen liggen er in het langs de weg parkeren”.

Om te kijken wat in Hanzeland hiervoor de mogelijkheden zijn, start de student in februari een pilot. “Op dit moment breng ik in kaart welke wegen geschikt zijn om parkeren langs de weg mogelijk te maken. In deze straten komen dan in februari tijdelijke parkeervakken. Een week lang kijk ik dan hoe dit loopt, welke gevolgen heeft het parkeren langs de weg voor verkeersstromen in de wijk en wat zijn de ervaringen van de weggebruikers. Ik neem ook enquêtes af bij parkeerders en organisaties in de omgeving van de parkeerplaatsen langs de weg. Eind februari breng ik dan een advies uit over de mogelijkheden van parkeren langs de weg in Hanzeland”.

Daarna zit voor Joey zijn stage er op. Hij laat Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle en de gemeente Zwolle dan in ieder geval een mooie basis na om slimme mobiliteit op Hanzeland verder te brengen en de bereikbaarheid van dit gebied te vergroten.

 

Menu