IKEA, Wezo en Beter Benutten starten buspendel tussen station Zwolle en IKEA

Wezo is mede initiatiefnemer van de pendel en heeft de bus aangeschaft. De organisatie gebruikt de buspendel om eigen personeel op te leiden tot chauffeurs en planners. De busdienst is geen openbaar vervoer, hij is bestemd voor medewerkers van IKEA en hopelijk in de toekomst voor meer bedrijven. Voor IKEA sluit de pendel aan bij de aanpak om het woon-werkverkeer van het personeel te verduurzamen. “Zo zijn we naast deze pendel nu ook aan het verkennen of en hoe we het fietsgebruik en carpoolen onder onze medewerkers verder kunnen stimuleren”, geeft HR manager IKEA Zwolle Mariët Oosterveld aan.

De ondernemersvereniging Hessenpoort heeft een verbindende rol gehad tussen de bedrijven en Beter Benutten Zwolle Kampen. De vereniging hoopt dat het project voor de huidige partners succesvol verloopt, maar “het zou natuurlijk prachtig zijn als meer bedrijven het voordeel ervan gaan zien en zich aansluiten”, aldus een enthousiaste Ilse Sijtsema, parkmanager Hessenpoort.

Ondernemers die ook een goed idee hebben voor slimme mobiliteit kunnen voor informatie over het bereikbaarheidsfonds kijken op: https://beterbenuttenzwollekampen.nl/over/het-bereikbaarheidsfonds

 

Menu