Hoe houden we bruisend Hanzeland bereikbaar?

Gemeente Zwolle omschrijft de toekomstige spoorzone als een strategisch gelegen plek voor uiteenlopende functies, van cultuur tot onderwijs, van wonen tot kantoren, van zorg tot creatieve broedplaatsen. Kortom, in Hanzeland gebeurt het! Uiteraard hebben al deze (toekomstige) activiteiten gevolgen voor de bereikbaarheid. Nu al ervaren bewoners, ondernemers en medewerkers parkeerproblemen. Maar hoe groot zijn die problemen nu eigenlijk? En wat doen ondernemers en werkgevers zelf al in hun mobiliteitsbeleid?

Om hier meer inzicht in te krijgen voerde Beter Benutten een mobiliteitsscan uit bij 90 organisaties in het gebied Hanzeland. Deze scan geeft inzicht in het mobiliteitsbeleid van de organisaties en maakt inzichtelijk wat de totale parkeervraag en het totale parkeeraanbod is in Hanzeland.

Andere alternatieven

“Door de ligging is Hanzeland uitstekend per OV of per fiets bereikbaar. Dit betekent dat er, naast de auto, ook andere alternatieven zijn voor medewerkers om naar hun werk te komen”, geeft mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich aan. “Ons doel is dan ook om het autogebruik naar dit gebied daar waar mogelijk te verminderen en werkgevers op weg helpen om hun mobiliteitsbeleid, daar waar nodig, te moderniseren. Het zou mooi zijn als bedrijven meer een gezamenlijk bewustzijn krijgen en meer gezamenlijk optrekken om de bereikbaarheid van het gebied te vergroten”.

De scan geeft hierin een eerste handvat. Alle bedrijven hebben de uitkomst van de scan van hun organisatie ontvangen met daarin het aanbod van Beter Benutten om hen te helpen in het verbeteren of versterken van hun parkeer- en mobiliteitsbeleid. Bijvoorbeeld met deskundig advies of met middelen uit het bereikbaarheidsfonds.

Nu moeten we niet denken dat het op heel Hanzeland kommer en kwel is met parkeren en mobiliteit. Diverse organisaties hebben het al erg goed voor elkaar. Zo scoorde het UWV in de scan het hoogst met een 8,4 en vlak daaronder staat Royal HaskoningDHV met een 8,1. Er waren nog meer bedrijven die goed scoorden. Om de score te bepalen kijkt Beter Benutten onder andere naar voorzieningen als een volledige OV vergoeding voor het personeel, aanwezigheid van fietsplan, douchevoorzieningen, flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuis werken.

Flexibele reiskostenregeling bij GBLT

Bij het GBLT (Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn) is geen scan afgenomen omdat daar al aan een aanpassing van het mobiliteitsbeleid gewerkt werd. Was dit wel gebeurd dan had de organisatie vast hoge ogen gescoord. “Omdat ons kantoor vlak bij het station ligt, hebben we al onze medewerkers een NS businesscard gegeven”, vertelt Valentine van Zadel, HR-adviseur bij GBLT. “Onze medewerkers kunnen elke dag kiezen hoe ze naar hun werk willen reizen. Zo kunnen ze er voor kiezen om thuis of op een ander kantoor te werken, bijvoorbeeld bij een waterschap. Maar ze mogen ook met de fiets of de auto komen. Een combinatie van auto (naar het station) en openbaar vervoer kan ook. De woon–werk reizen met het openbaar vervoer worden dus volledig vergoed, de reiskostenvergoeding voor auto en fiets bedraagt 19 cent per kilometer. We huren voor onze medewerkers een aantal parkeerplekken op de voormalig Hanzebadlocatie waar zij gratis mogen parkeren. En het stadskantoor, waar GBLT de bovenste twee etages huurt heeft een goede fietsenstalling en douchefaciliteiten. Uiteraard doen we als organisatie ook mee met SpitsFietsen”.

GBLT is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen Lococensus (Zwolle) en Tricijn (Harderwijk). Niet alleen kwamen de medewerkers van beide organisaties uit andere delen van het land, ook de reiskostenregelingen van beide organisaties waren verschillend. Toen GBLT in 2015 het nieuwe kantoor in Zwolle betrok, is de beweging naar plaats en tijd onafhankelijk werken in gang gezet. Daarbij is het hele kantoor ingericht op flexibel werken. Valentine: “Ook onze reiskosten regeling is hierop aangepast. Men kan zelf helemaal bepalen hoe men reist, en dit kan zelfs van dag tot dag verschillen. In de webtool ‘Reisbalans’ declareren de medewerkers hun auto en/of fietsritten. De ritten gemaakt met de NS businesscard registreert het systeem zelf. Je moet dan nog wel aangeven of het werk of privé ritten waren”.

De medewerkers van GBLT mogen ook privé met hun NS businesscard reizen. Deze ritten worden dan achteraf verrekend met het salaris. “We merken dat meer mensen nu gebruik maken van de trein”, zegt Valentine. “Vooral collega’s uit Dronten en Lelystad pakken nu vaker de trein”. Al met al biedt GBLT haar medewerkers verschillende opties om slim te reizen, of om niet te reizen door bijvoorbeeld thuis te werken. Zo zijn er gelukkig meer bedrijven die dat doen.

Er is meer nodig

Toch denkt mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich dat er nog meer nodig is om Hanzeland bereikbaar te houden. “Door het flexibel werken, gaan er steeds meer mensen op minder m2 werken. Kijk bijvoorbeeld naar het stadskantoor. Met de komst van GBLT werken er nu meer mensen in het zelfde kantoor. Volgens mij neemt het parkeerprobleem op Hanzeland door deze tendens, niet zomaar af”. Arnold ziet nog wel een aantal out of the box oplossingen. “De piek ligt op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 17.00 uur. Het zou interessant zijn als bedrijven kun kantoordagen op elkaar afstemmen. Of dat bedrijven op woensdag of vrijdag gratis kinderopvang bieden. Dit soort oplossingen is natuurlijk lastig te organiseren. We hopen nu vooral dat de bedrijven waarbij we de scan hebben gedaan, het interessant vinden om samen met ons aan de slag te gaan met hun mobiliteitsbeleid”. Er zijn al hele interessante ontwikkelingen gaande op Hanzeland. Maar daarover later meer……

Op de foto: Luuk Doornwaard, medewerker Heffen; Bedrijven; aandachtsgebied Bronnerigen bij GBLT.

Luuk gaat 3 dagen per week op de fiets van zijn huis in Hattemerbroek naar het werk, dit is 7 km enkele reis. Hij doet mee aan Spitsfietsen omdat: “fietsen met deze afstand snelleris dan in de auto+parkeren+lopen naar het Stadskantoor; en fitheid voor alles!”.

.

Menu