Het project De Overstap is op weg!

We zijn begonnen met een gedragsonderzoek
Na een werving bij de koploperbedrijven maakten 32 forenzen vanaf 23 mei vier weken lang gebruik van een mobiliteitskaart waarmee ze gratis konden reizen met het openbaar vervoer en andere faciliteiten als een OV-fiets en gratis fietsstalling konden benutten. In ruil daarvoor vroegen we ze dagelijks een enquête in te vullen. De enquête was vooral gericht op de belevingen van de reizigers die de overstap maakten naar het openbaar vervoer én naar carpoolen.

Zo maar wat resultaten op een rij
De meeste deelnemers hebben ‘het overstappen’ neutraal of positief ervaren. Veel slotopmerkingen geven aan dit project een prettige manier te vinden om de reismogelijkheden te verkennen. Het merendeel verwacht in de toekomst vaker gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer of van carpoolen om naar het werk te gaan. Tien deelnemers denken elke week minstens een keer extra met het openbaar vervoer te gaan reizen. Het rapportcijfer van het openbaar vervoer verschoof van een 5,8 aan het begin van de proefperiode naar een 6,7 voor de trein en een 6,2 voor de bus aan het eind van de vier weken. De reizigers op de corridor Harderwijk – Zwolle gaven de trein zelfs een 8.

De spits wordt in z’n algemeenheid als druk ervaren. Het is vooral wennen aan deze drukte. Reizen buiten de spits wordt als veel relaxter ervaren.

Werksessies
Aansluitend aan deze proefperiode hebben we twee werksessie gehouden. Een voor forenzen en één voor stakeholders. De forenzen hebben we gevraagd naar hun ideeën die hen zouden bewegen om vaker de Overstap te maken. De stakeholders hebben we bevraagd op maatregelen die verleiden een ketenreis te maken met de focus op het openbaar vervoer als belangrijkste transportmiddel. Het uiteindelijk doel is dat de maatregelen meer spitsmijdingen op knelpuntencorridors (corridor Zwolle-Kampen; corridor Zwolle-Staphorst-Meppel; corridor Zwolle-Dedemsvaart, corridor Zwolle-Hardenberg; corridor Zwolle-Raalte) opleveren.

Bezichtiging knooppunten
De knooppunten op de knelpuntencorridors hebben we bezichtigd. In het oog springende positieve punten en verbeterpunten zijn geïnventariseerd.

Keuze ideeën
Uiteindelijk zijn de ideeën en verbeterpunten gewikt en gewogen en gaan we verder met de volgende ideeën waarvan we denken dat ze haalbaar zijn en het meeste effect hebben op de gewenste spitsmijdingen.
• Koplopersdeelfiets. Idee is dat de koploperbedrijven gezamenlijk een aantal fietsen aanschaffen die op het station geplaatst worden op een vaste locatie. Een bedrijf koopt zich voor een aantal fietsen in.
• Nieuwe medewerkerspas. Nieuwe medewerkers binnen de koplopersbedrijven een maand lang een mobiliteitskaart aanbieden. We willen onderzoeken of er een bedrijf is dat een pilot wil doen.
• Carpool/mixlocaties Staphorst onderzoek. Samen met de gemeente Staphorst onderzoeken hoe deze locaties meer te gebruiken zijn als bijvoorbeeld Park en Bike locaties. Eventueel vergroten van de huidige capaciteit.
• Onderzoek naar geschikte Park en Bike locaties in en rondom Zwolle. Er ligt een onderzoek naar geschikte locaties van 2012 maar na een QuickScan blijkt dat dit onderzoek al sterk verouderd is. We laten dit opnieuw uitvoeren.

Hoe nu verder?
We werken deze ideeën verder uit in een voorstel waarin ook effectinschatting en kosteneffectiviteit worden berekend. Uiteindelijk geeft het Bestuursteam Beter Benutten Zwolle Kampen een GO of NO GO. Bij een GO voeren we de maatregelen in 2017 uit.

Menu