Het mobiliteitsvraagstuk van het Deltion college: overvolle stadsbussen en parkeerproblemen

Deltionfiets doorslaand succes
Al weer vijf jaar geleden kwam het Deltion College met een ludieke oplossing voor één van de uitdagingen. De Deltionfiets. De fiets die studenten mogen gebruiken om tussen het station en de school heen en weer te fietsen.
Carlijn: “De fiets was een idee van een docent en hij is uiteindelijk ontworpen door studenten van onze school. Om te kijken of het idee aansloeg, zijn we gestart met 30 fietsen en een klas met studenten die van wat verder weg kwamen”. Het bleek een doorslaand succes. Inmiddels rijden er al 375 Deltionfietsen rond. De formule is eenvoudig. Studenten die een Deltionfiets willen, moeten minimaal drie dagen per week van de fiets gebruik maken. Ze krijgen de fiets in bruikleen van Deltion en als ze aan het einde van de studie hun diploma hebben gehaald, is de fiets van hen. “80% van de studenten is erg enthousiast”, vervolgt Carlijn. “Met de fiets zijn ze flexibel, geven ze aan. Elk jaar aan het begin van het schooljaar komen de eerste aanmeldingen van studenten al binnen die ook graag zo’n fiets willen. Standaard hebben we zo’n 70 fietsen op voorraad”.

Mensen die de fietsen wel eens hebben zien rijden, is het misschien al eens opgevallen. Ze zijn niet zo groot. Hier is bewust voor gekozen. De kleinere uitvoering maakt de fiets minder diefstalgevoelig. De opleiding tweewielertechniek van Deltion verzorgt het onderhoud van de fietsen en de opleiding Sign bestickert en nummert de fietsen. De eerste 30 fietsen zijn aangeschaft met behulp van een subsidie uit het bereikbaarheidsfonds van Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle. De Deltion fiets is de pilotfase inmiddels allang gepasseerd. De fiets is een niet meer weg te denken middel in het mobiliteitsbeleid van de school geworden.

Bus
Niet alle studenten maken gebruik van de Deltion fiets. Een aanzienlijk deel stapt nog wel in de (stads)bus of komt met de auto. Om de drukte bij de bushalte bij de school in goede banen de leiden is er instapbegeleiding en staan er barriers op de weg. Daarbij zijn er extra ritten en rijdt Syntus met extra lange bussen met meer staplaatsen. “De ontwikkelingen bij het centraal station bieden ook kansen”, vindt Jos. “De opstapplaatsen voor de studenten kunnen bijvoorbeeld aantrekkelijk en comfortabel ingericht worden. Nu staan ze op straat te wachten en wil iedereen zo snel mogelijk in de eerste bus. Of waar we ook aan denken, een ov-fiets voor Deltion die niet persoonsgebonden is. Samen met gemeente en provincie denken we na over de mogelijkheden op dit gebied”.

Parkeren
Dan is er nog het parkeervraagstuk. Zowel medewerkers als studenten komen met de auto naar het Deltion College. De school heeft zelf 2 parkeergarages en 1 parkeerterrein. In totaal 950 parkeerplekken maar die bleken niet voldoende. Automobilisten parkeerden hun auto daarom in de wijk. Hier waren wijkbewoners niet blij mee. Jos: “Wij sturen er wel op dat onze studenten en medewerkers liever niet in de wijk parkeren. Hiervoor hebben wij borden in de wijk geplaatst en we communiceren dit ook regelmatig onder onze medewerkers. Daarnaast huren we nu extra parkeerruimte bij een naastgelegen bedrijf. Met deze plek erbij hebben we nu 1400 parkeerplaatsen tot onze beschikking. Dat is nu voldoende. Als de extra gehuurde parkeerruimte wegvalt of het aantal studenten neemt toe, hebben we wel weer een uitdaging op het gebied van parkeren.

Vitaliteit
Uiteraard denken we na over oplossingen. We stimuleren liever andere manieren van reizen dan dat we het parkeren gaan verbieden. Maar omdat het probleem nu nog niet speelt, nemen we op dit gebied nu geen acute maatregelen. Dat wil niet zeggen dat we nu niets doen. In het kader van vitaliteit hebben we een fietsregeling voor het personeel. Maar ten aanzien van het mobiliteitsvraagstuk auto, hierover gaan wij de komende tijd goed nadenken. Dit krijgt zeker een plek in ons nieuwe mobiliteitsbeleid waarin vitaliteit en duurzaamheid het uitgangspunt wordt”.

 

 

Menu