Het bereikbaarheidsprobleem van Hogeschool Windesheim

De school die inmiddels zo’n 30 jaar oud is, trekt jaarlijks meer studenten. Dit studiejaar studeren er aan de locatie in Zwolle ruim 20.000 studenten. Dit zijn zowel voltijd als deeltijd studenten. Daarnaast werkt er zo’n 2.000 man personeel. Dirk Pieter Halbesma, manager vastgoed en facilitair: “Onze school is de afgelopen jaren enorm gegroeid, alleen de infra en de ontsluiting zijn niet mee gegroeid. Die dateren nog uit begin jaren ’80. Dit past niet meer.  

Gekrioel
Vooral op dinsdag en donderdag, onze drukste dagen, is het hier op de toegangsweg een gekrioel van verkeersstromen. Hierbij komen ook nog de leerlingen die op de fiets naar het Greydanus college hier vlakbij fietsen.  Om dit alles in goede banen te leiden zetten we jaarlijks na de zomer tot en met oktober verkeersregelaars in. Daarna neemt de grootste drukte hier o.a. door uitvallers en stages, wat af.”  

Hogeschool Windesheim heeft nog voldoende mogelijkheden om te groeien. Qua lokalen zijn hiervoor nog mogelijkheden, de infra is een bottleneck. De school heeft daarom al hard nagedacht over mogelijke oplossingen om de Campus beter bereikbaar te maken. Een andere looproute voor de enorme stroom studenten die ’s morgens en ’s middags van en naar het station lopen, is één van de grote wensen.  “De gemeente heeft afgelopen zomer wel wat aanpassingen aan de weg gedaan. Wat wij eigenlijk het liefste hebben is een loopbrug vanaf het station direct naar het middelpunt van de campus. Helaas bleek dit financieel niet haalbaar voor de gemeente.  Ze onderzoeken nog wel of het mogelijk is om het voetpad te verleggen zodat het meer gescheiden van de weg ligt. Voor nu liggen er barriers tussen de weg en het voetpad.”  

Een ander idee van Windesheim om de verkeersstromen beter te geleiden, is een rondweg om de Campus. Nu rijdt elke auto, via één ingang de campus op en gaat op zoek naar een parkeerterrein. Via een rondweg kunnen automobilisten op verschillende plekken insteken naar een parkeerterrein. Nadeel is wel dat de aanleg van de rondweg een aantal parkeerplaatsen zou kosten. Terwijl de school eigenlijk op piektijden al zo’n 150 plekken te kort heeft. Ook hier is over nagedacht, een oplossing kan zijn om een parkeerdek op de huidige parkeerplaats 1 (P1) te plaatsen.  

Wie parkeert hier nu eigenlijk
Maar zo ver is het nog niet. Windesheim onderzoekt eerst of deze plannen haalbaar zijn. Voor de kortere termijn kijkt Windesheim ook naar mogelijkheden om vanaf september 2018 de parkeerdruk te verminderen. Ideeën als: wie verder weg woont betaalt minder voor parkeren dan mensen die op fietsafstand wonen of wie een goede OV verbinding tussen thuis en werk heeft, mag niet parkeren, passeren de revue. Dirk Pieter: “Hieraan voorafgaand brengen we dit jaar nog in kaart wie of wat hier nu eigenlijk allemaal parkeert. We zoeken hierbij ook afstemming met Hanzeland om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen op parkeergebied.”  

Tijdelijk nog minder plekken
De sluiting van gebouw X in het najaar van 2017 bezorgt Windesheim nog een extra uitdaging. Het gebouw werd gesloten vanwege een onvoldoende veilige vloerconstructie. Dirk Pieter: “We hebben nu tijdelijk 250 plekken minder door het wegvallen van de parkeergarage onder gebouw X. Dit hebben we opgelost door uitwijklocaties te benutten bij Dinoland en de Bierton. Consequentie is wel dat onze bezoekers verder moeten lopen. Door het wegvallen van gebouw X is het parkeerprobleem wel groter geworden. We zien dat medewerkers zelf nu ook naar reisalternatieven kijken”. 
Eind maart wil Windesheim, los van gebouw X, een set van maatregelen bespreken om de piek in september goed te kunnen opvangen. 

Behalve alternatieve routes of meer parkeerruimte, kunnen andere vormen van vervoer natuurlijk ook een oplossing bieden voor het parkeerprobleem. De hogeschool vergoedt de reiskosten van medewerkers die met het OV reizen 100%. Voor de auto is de vergoeding een stuk lager, mensen die met de auto reizen schieten er dus bij in. Windesheim heeft daarnaast ook een fietsregeling. “Ik ga nog met P&O in overleg. Het zou mooi zijn als er voor personeel ook een regeling komt om een e-bike aan te schaffen. Zo kunnen we ook mensen die wat verder weg wonen stimuleren om met de fiets te reizen.”  

Alternatieven voor studenten
Windesheim denkt ook aan reisalternatieven voor studenten. Dit gebeurt onder de vlag Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle Decentraal Spoor. Hierbij werkt Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle met de onderwijsinstellingen aan de verbetering van de reissituatie op het regionaal spoor Emmen – Zwolle en Enschede – Zwolle. Het doel is  zoveel mogelijk de piek van de ochtendspits in zowel trein als bus af te vlakken, waardoor het openbaar vervoer in de regio Zwolle in piek- en daluren zo gelijk mogelijk wordt belast. Hiertoe zijn pilots ontwikkeld die gericht zijn op het beter spreiden van de drukte in de ochtendspits in het OV. De pilots richten zich op het anders, niet of later reizen van studenten. Op Hogeschool Windesheim loopt een pilot op het traject Heino/Dalfsen/Zwolle waarbij negen studenten een e-bike gebruiken in plaats van met het OV te reizen. Tot nu toe loopt dit goed, alle negen studenten fietsen heel veel.  

Daarnaast denkt de school na over meer spreiding van de lestijden. “We willen graag de piek verminderen maar dit is nog best lastig. Lesgeven ’s avonds kan een optie zijn maar daar staat niet elke docent voor open en het is ook lastig roosteren. Daarbij vinden we wel dat de contacten tussen studenten onderling en de studenten en hun docenten op peil moeten blijven. Dat blijkt juist een grote meerwaarde van onze school. De studenten geven ook aan behoefte aan ontmoetingen te hebben. Dit is ook de reden waarom we bijvoorbeeld niet veel doen aan afstandsleren.”  Hogeschool Windesheim heeft nu bij een paar opleidingen een proef gestart met flex-studeren. Flexibel onderwijs is ook een van de ambities van Windesheim in het nieuwe instellingsplan 2017-2022. “Dit willen we graag binnen de hele school invoeren”, geeft Dirk Pieter aan. “Bij flexibel onderwijs kiest de student een richting en daarbij kiest hij zelf de vakken, op basis van zijn eigen competenties en welke kant hij later op wil. Als we dit voor de hele school invoeren, vraagt dit natuurlijk ook weer wat van de planning en personele inzet.” 

Op het gebied van bereikbaarheid en slim reizen  heeft Hogeschool Windesheim dus genoeg uitdagingen en ideeën voor oplossingen. De school zet in ieder geval met de start van het volgend schooljaar al concreet in op de vermindering van de parkeerdruk.   

 

 

 

Menu