Het bereikbaarheidsfonds Zwolle Kampen; van pendeldienst tot doucheruimte

“De eerste aanvragen zijn van 2013. Het Deltion College, een ROC voor Zwolle en omstreken, en museum de Fundatie waren de eerste partijen die een verzoek indienden en een bijdrage uit het fonds kregen.”, vertelt projectleider Ellen de Vries.

Heel divers
De Fundatie kreeg een bijdrage om de reisadviezen op de website te verbeteren, het Deltion College heeft dankzij het fonds de fietspendel voor studenten kunnen realiseren. Met deze zogenaamde Deltion-fiets kunnen studenten pendelen tussen het college en station. Daarnaast kregen ze ook een bijdrage voor een NS kaart voor medewerkers en het project ‘Student centraal’, waar het onder andere ging om anders roosteren.  “De aanvragen die we krijgen zijn heel divers”, vult Arnold Helfrich aan. Hij is mobiliteitsmakelaar voor Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle. “Zo krijgen we verzoeken voor bijvoorbeeld fietsstimuleringsacties maar ook een buspendel, OV kaarten, sturen en geleiden van publiek bij evenementen, mobiliteitbattles en zelfs een douchevoorziening voor fietsers. Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit waarvoor men een aanvraag doet, als het maar spitsmijdingen oplevert. De aanvrager moet dus wel onderbouwen dat zijn idee spitsmijdingen oplevert en hoeveel”.

Aanjaagfunctie
Het bereikbaarheidsfonds is geen doel op zich. Het is één van de tools die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio Zwolle Kampen. Arnold: “We delen onze kennis, inspiratie en adviezen met ondernemers. Zo kunnen we met postcodescans al inzichtelijk maken waar voor het bedrijf de kansen liggen. Dan bespreken we de mogelijkheden die er voor hen zijn op het gebied van slimme mobiliteit. Soms gaan bedrijven dan zelf al enthousiast aan de slag en soms kan het fonds een extra stimulans zijn om een idee daadwerkelijk te realiseren. Zo heeft de subsidie een mooie aanjaagfunctie.”

Dit is ook precies waar de subsidie voor in het leven is geroepen. Het bereikbaarheidsfonds is bedoeld als startinvestering of als een bijdrage in een deel van de kosten en bedraagt maximaal 50% tot een maximum van € 50.000.  Inmiddels is er al 448.000 euro aan subsidie toegekend en zijn er dankzij het fonds tot nu toe naar schatting 1800 spitsmijdingen gerealiseerd. De exacte cijfers moeten blijken uit de evaluatie.

Er is nu nog één ton beschikbaar aan subsidie. Het fonds loopt in principe nog tot 30 juni 2018, maar als het op is, is het op. Bedrijven uit Zwolle of Kampen kunnen een beroep doen op het fonds. Het is aan te vragen via het subsidieloket van de gemeente Zwolle https://www.zwolle.nl/infrastructuur-bedrijven/subsidieregeling-bereikbaarheidsfonds-beter-benutten-zwolle-kampen

Moet een bedrijf bij tegenvallende aantallen spitsmijdigen ook een deel van de subsidie terugbetalen? “Nee, dat hoeft niet,” geeft Ellen aan: “de aanvragers moeten aan het eind altijd van het project, ter verantwoording, altijd wel een eindrapportage indienen. Als de kosten van de actie of het project lager blijken uit te vallen, dan moeten ze wel een deel van de subsidie terugbetalen. Maar als het aantal spitsmijdingen tegenvalt, hoeft dat niet. We willen tenslotte wel dat ondernemers gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor slimme mobiliteit.”

Meer weten over het bereikbaarheidsfonds van Zwolle Kampen?  https://beterbenuttenzwollekampen.nl/over/het-bereikbaarheidsfonds

Menu