Hanzeland

Dit met als doel om het autogebruik naar het gebied te verminderen en het mobiliteitsbeleid bij de werkgevers te moderniseren. Uiteindelijk hopen we dat bedrijven ook meer bewustzijn krijgen voor het gezamenlijk bereikbaarheidsprobleem en wat hier aan te doen.

Daarnaast richt ‘bij Hanz’ zich op een mogelijke pilot om met de buren een aantal parkeerplaatsen te delen.

Thema: parkeren

Onderwerpen in het plan:

  • Parkeermodel met parkeervraag en aanbod
  • Pilot parkeerplaatsen delen ‘bij Hanz’

 

Menu