Fietsmaatjes met 5.000 deelnemers succesvol

1.000 extra medewerkers snel ingevuld
Er is erg enthousiast gereageerd op de actie! De doelstelling van 4.000 deelnemers was al snel gehaald. Door deze grote belangstelling, werd het maximum aantal deelnemende medewerkers verhoogd naar 5.000. Die extra 1.000 plekken zijn inmiddels ook gevuld. De aanmeldingslijnen zijn daarom gesloten. Omdat uit het verleden is gebleken dat een klein percentage door onvoorziene omstandigheden niet meer mee kunnen doen, is het dit jaar mogelijk voor deelnemers om zich aan te melden op een wachtlijst. Zo krijgen zoveel mogelijk automobilisten de kans om mee te doen met deze succesvolle actie.

De resultaten tot nu toe zijn:
– Er zijn nu 5.000 deelnemende medewerkers
– Verhouding buddy – deelnemer is 1 : 2,5 (dus gemiddeld 2,5 deelnemers per buddy)
– De deelnemers hebben nu al 779.000 km gefietst
– 40 deelnemers hebben al meer dan 1000 kilometer gefietst. Eén deelnemer gaat met 1622 kilometer al mooi richting de 2000 kilometer. 

Wachtlijst
Het maximum aantal van 5.000 deelnemers is dus bereikt en is daarmee de mogelijkheid om aan te melden gestopt. Echter leert de ervaring van onze vorige fietsactie dat door onvoorziene omstandigheden deelnemers soms niet meer mee kunnen doen. Daarom stellen we een wachtlijst beschikbaar, zodat automobilisten die aan deze actie willen meedoen tot en met 30 september alsnog in kunnen stromen. Voorwaarde is dat zij aansluiten bij een bestaande buddy in hun organisatie. 

Groen, gezond en goedkoop
Bedrijven in de regio’s Twente en West-Overijssel geven hun medewerkers de kans om te ervaren dat fietsen naar het werk niet alleen werkt, maar ook loont. De fietsactie moet het fietsgebruik verder stimuleren, bereikbaarheid van de regio’s verbeteren en bijdragen aan CO2-reductie. Daarnaast zijn fietsende medewerkers over het algemeen fitter en gezonder dan hun autorijdende collega’s. Én het scheelt in de portemonnee. Kortom, fietsen naar je werk is groen, gezond en goedkoop. 

Fietsmaatjes is een initiatief van Slimme & Duurzame Mobiliteit regio Zwolle en Twente Mobiel, beide projectorganisaties van provincie Overijssel. Meer informatie over Fietsmaatjes is te vinden op timreist.nl/fietsmaatjes

Menu