Eerste indrukken experimenteerweken Kampen Bereikbaar

Het project Kampen Bereikbaar richt zich op een betere bereikbaarheid en gastvrijheid van Kampen. Gedragsverandering van reizigers op en rond het Knooppunt Station Kampen staat daarin centraal. Op 27 juni jl. is gestart met de experimenteerweken. Met deze experimenten wil Kampen uiteindelijk tot een passend maatregelenpakket komen dat de bereikbaarheid en gastvrijheid van de (binnen)stad verbetert. De testen geven inzicht in het reisgedrag van gebruikers van het knooppunt.

De eerste constateringen:

  • Waarnemingen op straat en beelden (googlemaps) tonen dat het aantal auto’s in de spitsen beduidend lager ligt dan in de referentiesituatie. Het fietsgebruik lijkt iets hoger te liggen en het resterende autoverkeer de stad uit heeft een aantal alternatieve routes gekozen zonder nieuwe fileknelpunten te veroorzaken;
  • Er zijn geen files op de IJsselkade; het aantal auto’s in de ochtend- en avondspits (normaal Kampen-uit ca. 500-750 mvt/spits) veroorzaakt geen knelpunten, ook niet op andere plekken in het wegennet van Kampen. IJsseldijk, Europa-allee, N50, Molenbrug, Zwolseweg blijken alternatieve routes met voldoende capaciteit om de reizigers Kampen-uit bij eenrichtingsverkeer van de Stadsbrug op te kunnen vangen;
  • Het verkeer Kampen-in komt sneller de stad in dan in de referentiesituatie. Ingeschat wordt dat de wachttijd gemiddeld 25% minder is geweest in de testweken;
  • Gebruikers van het knooppunt geven een genuanceerd beeld van de ervaren hinder voor en tijdens de testweken. Zo geeft 30% voor het begin van de testweek aan bereid te zijn om een alternatieve autoroute uit te proberen; tijdens de eerste testweek vindt 70% de omleidingsroutes onprettig;
  • Verkleining van de Zwolseweg met 1 rijstrook voor het station leidde nauwelijks tot extra opstoppingen; in situaties dat er toch wachtrijen ontstaan (brug open) waren die binnen enkele minuten weer opgelost;
  • De borden en adviezen voor omleidingroutes (N50, Molenbrug) zijn opgevolgd. In de avondspits levert dit lokaal tijdelijk extra stagnatie op bij de Molenbrug/Oosterlanderweg

Na de testweken worden alle metingen verwerkt in een evaluatie en voorstellen voor structurele uitvoeringsmaatregelen. Daarin moet worden gezocht naar een pakket dat effectief is/de doelen realiseert maar ook draagvlak heeft bij de gebruikers.

Meer informatie www.kampenbereikbaar.nl

Menu