Een nieuw teamlid stelt zich voor: Kim Ruijs

“Speel in op de verschillende fases van gedragsverandering”

Naam

Kim Ruijs

Functie
Projectadviseur werkgeversaanpak

Wat doe je (in jouw werk)?: 
Ik coördineer de acties van de werkgeversaanpak voor de regio Zwolle. Momenteel zijn dit met name acties gericht op de fiets. Daarnaast denk ik ook graag mee bij communicatievraagstukken en de ontwikkeling van nieuwe acties.

Waar zie jij de grootste kansen en uitdagingen in de regio Zwolle?
Ik zie het Kernnet Fiets als grote kans om fietsen in de regio nóg aantrekkelijker te maken. Het Kernnet Fiets is een samenhangend stelsel van snelfietsroutes tussen onder andere steden, dorpen en belangrijke voorzieningen. De fiets, en met name de elektrische fiets, is hierdoor een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

Mijn grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen blijvend hun reisgedrag veranderen nadat ze hebben meegedaan aan een van onze acties. Onze acties zijn bedoeld om mensen te prikkelen. Zij moeten vervolgens vanuit zichzelf gemotiveerd raken om het nieuwe gedrag te continueren. 

Wat wil je graag bereiken? 
Via de werkgeversaanpak hoop ik mensen te stimuleren om minder CO2-uitstoot te produceren. Mensen hoeven de auto daarbij niet volledig aan de kant te zetten, maar wel bewuster na te denken over hun reisgedrag en alternatieven zoals de fiets, OV of elektrische deelauto vaker te overwegen. 

 

 

Menu