Doet u mee in de denktank bereikbaarheid Kampen?

In de denktank zitten ondernemers die graag actief willen meedenken over de bereikbaarheid van Kampen en de verschillende plannen van de overheid op het gebied van infra, verkeersmanagement en slimme mobiliteit.

In de bijeenkomst op 2 februari jl. is een eerste oproep gedaan voor deze denktank. De volgende ondernemers hebben reeds aangegeven mee te willen denken:

  • Mevrouw G. IJzerman – IJzerman Transport B.V.
  • De heer U. Bosma – Wärtsilä
  • De heer A. van der Sluis – ITM
  • De heer H. Vermeer – Impact
  • De heer H. Both – ondernemersvereniging IC Kampen

Daarnaast participeren de parkmanagers van bedrijvenpark RW50 en Zuiderzeehaven in deze denktank. De denktank bereikbaarheid wordt georganiseerd door de gemeente Kampen in samenwerking met Beter Benutten Zwolle Kampen.

Ook meedenken in de denktank?

Vindt u het ook interessant om mee te denken over de bereikbaarheid van Kampen en gevraagd en ongevraagd advies te geven over plannen en ideeën ten aanzien van bereikbaarheid en slimme mobiliteit? Meldt u dan nu aan voor de denktank bij Tineke de Nooij via t.denooij@kampen.nl

Het eerste denktank-overleg wordt in de week van 13 maart ingepland.

 

Menu