Cibap studenten geven eigen stationsfiets vorm

Het Cibap ontvangt subsidie voor dit project van de Provincie Overijssel vanuit de werkgeversaanpak van het programma ‘Slimme en Duurzame mobiliteit’. In dit programma worden initiatieven van bedrijven en organisaties die bijdragen aan een betere bereikbaarheid gestimuleerd . Met dit project wordt niet alleen het busvervoer ontlast. Ook reductie van filedruk en CO2 uitstoot zijn doelstellingen. Meer info over de werkgeversaanpak Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle via de mobiliteitsmakelaar arnoldhelfrich@enmorgen.nl

Menu