Brainstormsessie gemeente Kampen

Het was een interactieve bijeenkomst waarbij eerst Arnold Helfrich (de Mobiliteitsmakelaar van Beter Benutten Zwolle Kampen) samen met Tineke De Nooij (Projectleider Beter Benutten) en Harm Pen (Beleidsontwikkelaar Personele Zaken gemeente Kampen) een presentatie gaven over wat mobiliteit inhoud en waar Beter Benutten zich voor inzet.

Hierna gingen de deelnemers in groepjes uiteen om na te denken over welke nieuwe mogelijkheden zij zien ten aanzien van mobiliteit en reisgedrag, welke voorzieningen er nu zijn en wat er verbeterd aan kan worden of anders kan.

Dit heeft geresulteerd in onderstaande top-7. Deze ideeën worden als eerste door de gemeente Kampen verder uitgewerkt.

Top-7

  • Persoonlijke NS Businesskaarts (voor medewerkers met afspraken buiten de stad)
  • Filealert voor N 50/Europa-allee (matrixborden)
  • Meer plekken in de fietsenkelder (is om 9.00 uur vol; kleedkamer voor dames en heren en meer douches
  • De verkiezing ‘Spitsmijder van de maand!’
  • Een ‘prikbord ’ voor Carpoolen op intranet
  • ‘Kampen-fietsen’ op stations Kampen
  • Collectief vervoer Zwolle-Kampen (inzet SWIKK busjes?)
Menu