Big Data

Hoe kan Big Data en Open Data een rol spelen in het vergroten van de bereikbaarheid? Samen met de markt proberen de overheden binnen Beter Benutten hier een antwoord op de vinden.

Op basis van een landelijk aanpak dagen we marktpartijen uit om samen met de publieke sector reisinformatiediensten te ontwikkelen en in te zetten die reisgedrag voorafgaand aan en tijdens de reis kunnen beïnvloeden. Mogelijkheden voor toepassing zien we voor supermarktlogistiek, incidenten, evenementen en bij vervoer over water.

Factsheet data

Menu