Beter Benutten Congres

Tijdens dit congres wordt een moment, met de trioleden, stilgestaan bij de plannen voor “Slimme en duurzame mobiliteit ten aanzien van de korte termijn opgaven (2018-2021)”. Het thema van de dag is “Een kijkje in de keuken van Beter Benutten” en richt zich op zowel de uitvoering van de huidige BB projecten als de verankering.

In een markt-setting delen de regio’s de voortgang en leerervaringen van (het vervolg van) BB. Elke regio krijgt de gelegenheid om in een ‘keuken’ haar voortgang te presenteren aan de bezoekers. Ook worden er ‘goede gesprekken rond de keukentafel’ (korte pitches/workshops) georganiseerd.

Houd de website www.beterbenutten.nl in de gaten voor het programma, actuele informatie en aanmelding

Menu