Bedrijvenbattle afgerond, gemeente Zwolle stimuleert (e-)fiets gebruik

De projectgroep heeft medewerkers die in Dalfsen, Kampen en Hattem wonen, 10 tot 20 km buiten Zwolle, geënquêteerd met vragen over slimme mobiliteitsalternatieven als fietsen, carpoolen, flexwerken om minder vervoerskilometers te maken. Aansluitend is een werksessie gehouden om uiteindelijke keuzes te maken in wat met het gewonnen geld (€ 10.000,-) uitgevoerd kon worden en is gezocht naar mogelijkheden om initiatieven te verbinden.

De afgelopen periode is bij gemeente Zwolle het volgende gerealiseerd.

  • Er zijn twee e-bikes voor een jaar geleased die nu door medewerkers voor hun woon- werkverkeer worden gedeeld. We zijn benieuwd welke groep de meeste woonwerkkilometers op de e-bike maakt.
  • De invulling van de werkkostenregeling wordt herijkt om vanaf 2017 meer ruimte te creëren voor de aanschaf van een e-bike.
  • De fietsenstalling is uitgebreid met extra ruimte voor e-bikes en er zijn extra oplaadpunten aangelegd.

Al met al was de prijs voor de organisatie een mooie aanzet om deze zaken op te pakken en te realiseren.

Tijdens de bedrijven battle gingen organisaties met elkaar de strijd aan voor het beste mobiliteitsidee om de doorstroming in de regio Zwolle – Kampen te verbeteren. Zwolle had met de dorpen battle het beste idee en liet daarmee Countus en Royal HaskoningDHV achter zich.

De Dorpen Battle houdt in dat medewerkers die buiten Zwolle wonen en in Zwolle werken, met elkaar strijden om zo min mogelijk kilometers met de auto te maken. Fietsen, carpoolen en ook het flexwerken binnen dorpen zelf, wordt gestimuleerd. Het is aan de deelnemers zelf om creatieve oplossingen te bedenken. De jury vond dit idee goed uitvoerbaar en ook breed toepasbaar. Daarbij vond de jury het positief dat het idee uitgaat van samenwerking en eigen inbreng van deelnemers.

Menu