Auke Oosterhoff regiomananger VNO-NCW Regio Zwolle

 Toch zit er in de houding van VNO-NCW ten aanzien van mobiliteit een kanteling. “Niet meer alleen asfalt is de oplossing, dat realiseren we ons zeker”, aldus Auke Oosterhoff. “Het gaat om bewustwording bij ondernemers wat ze zelf kunnen bijdragen en hiervoor hebben we programma’s als Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle nodig. Jullie zetten slimme mobiliteit op de agenda’s en hebben verstand van concrete maatregelen en oplossingen.”

Aanhaken bij natuurlijke activiteiten
Als het gaat om bewustwording ten aanzien van slimme mobiliteit bij ondernemers dan kun je het beste aanhaken bij het belang van de ondernemers. “Onze primaire activiteit is niet mobiliteit, het is voor ons als ondernemers dan ook geen eerste natuurlijke gedachte om hier iets mee te doen”, legt Auke uit. “Wat wel natuurlijke activiteiten zijn voor ondernemers: goed werkgeverschap, gezondheid en vitaliteit. Hieraan kunnen we natuurlijk prima slimme mobiliteit koppelen.”

Dit besef ontstaat steeds meer bij de leden van VNO-NCW maar er is zeker nog winst te boeken. Tineke de Nooij, projectleider bij Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle vult aan: “Mobiliteit en bereikbaarheid wordt steeds meer een gezamenlijke opgave van overheden en bedrijfsleven. En dit realiseert het bedrijfsleven zicht ook steeds meer.”

Auke: “Gezamenlijk kom je verder. Niet alleen qua invloed maar ook om minder auto’s op de weg te realiseren.” Het liefst ziet Auke dat slimme mobiliteit, onder de vlag van goed werkgeverschap, wordt ingebed in het HR- beleid van de ondernemers.

“Ons belang om iets met slimme mobiliteit te doen is aantrekkelijk werkgeverschap. Belangrijke thema’s voor ons zijn op dit moment human capital en de energietransitie en daar past slimme mobiliteit prima in. Als we ondernemers willen verleiden om zich in te zetten voor slimme mobiliteit dan moeten we het probleem herkenbaar maken. Inspringen op problemen die ze nu ervaren. Daarbij wil VNO-NCW ook graag bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.”

Lobby A28
Zo is VNO-NCW betrokken bij de lobby om de problematiek van de drukte op de A28 beter op de agenda van de Haagse politici te krijgen. Dat is gelukt want het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte in december bekend om samen met de regio in 2018 een onderzoek naar de A28 Hoevelaken-Zwolle starten. Hierin worden de knelpunten en de oorzaken daarvan voor de korte en lange termijn in beeld gebracht. Op die manier is tijdig ingrijpen bij capaciteitsproblemen mogelijk.

Hierbij willen ondernemers ook meedenken over slimme oplossingen. VNO-NCW regio Zwolle heeft aan Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle hierover advies gevraagd. Auke: “We willen graag advies over wat voor Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle maatregelen zouden kunnen helpen deze problematiek te verminderen.”
Auke ziet zichzelf vooral als een netwerker. “Het gaat om relaties aangaan en in stand houden. Kijken waar voor mensen of ondernemingen de natuurlijke momenten liggen en daarbij aanhaken.”

VNO-NCW wil graag bijdragen om het gedachtegoed zoals dat van Slimme & Duurzame Mobiliteit Werkgeversaanpak regio Zwolle verder te brengen en te inbedden. Zowel bij de overheden als bij de achterban van de ondernemersclub. Dit moet nog verder zijn invulling krijgen.

Voor de toekomst ziet Auke ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid nog genoeg uitdagingen. “De omslag die nu al gaan de is, levert nu ook weer nieuwe problemen op. Zo is het op woensdag en vrijdag erg rustig op de weg maar blijkt het op maandag en dinsdag steeds drukker te worden.”

Ook op het gebied van relaties in stand houden ligt er een uitdaging. “Ik zie nieuwe manieren van ondernemen ontstaan. Zo ontstaan er netwerkondernemingen waarbij wordt samengewerkt rondom thema’s. Dit brengt weer nieuwe vraagstukken met zich mee als hoe beïnvloed je en waar steek je in.”

Kortom, samenwerking in slimme mobiliteit vraagt, zowel van overheid als bedrijfsleven, voorlopig nog genoeg aandacht en verdere uitwerking. Wij komen hier in de loop van het jaar vast op terug.

Menu