A28 Centrumzone

De A28 Centrumzone is het prioritaire gebied dat relatief de meeste verplaatsingen genereert. Namelijk (33%) van alle gebieden. Er zijn relatief veel vertraagde ritten (14%), met name op korte en middellange afstand. De belangrijkste partijen in het gebied zijn Deltion, wehkamp.nl en Achmea. Bij deze partijen zijn ook al een aantal initiatieven van de grond gekomen.

Doel en ambitie in dit gebied

Kansen op het gebied van slim werken slim reizen onderzoeken. Community opzetten: Samenwerking en samenhang tussen de bedrijven vergroten. In dit gebied 20 spitsmijdingen per dag realiseren

Kansrijke richtingen voor maatregelen

Last Mile
De ‘last-mile’ tussen station Zwolle en de kantoren in dit gebied is kwalitatief onvoldoende. Overvolle bussen vormen een barrière voor de trein als alternatief hoofd vervoersmiddel. Fiets en buspendel kunnen als alternatief versterkt worden.

Stallingsvoorzieningen
De voorzieningen voor het stallen (en opladen) van fiets of e-fiets kunnen verbeterd worden om dit alternatief aantrekkelijk te maken voor werknemers die binnen een straal van ca. 20 km wonen.

Parkeren
De auto parkeervoorzieningen zijn ruimschoots aanwezig en onbetaald. Hiermee ontbreekt bij stakeholders een sterke motivator om te investeren in alternatieven. Alternatief gebruik van parkeerruimte (verhuur of bebouwing) zou dit kunnen veranderen. Achmea en wehkamp hebben wel vormen van sturend parkeerbeleid.

Menu