30 oktober: informatieavond N35 Zwolle-Wijthmen

 

De avond vindt plaats op 30 oktober 2017, van 19.00 tot 21.00 uur bij Café Restaurant De Mol, Heinoseweg 32 in Wijthmen. Wilt u de presentatie bijwonen, zorg dan dat u er om 19.00 uur bent.

Tijdelijke verkeerssituatie ‘kettingkast’
Tijdens de avond worden bezoekers geïnformeerd over de stand van zaken van de wegverbreding N35 Zwolle – Wijthmen. Speciale aandacht is er voor de werkzaamheden van de komende maanden en de ‘kettingkast’: de tijdelijke verkeerssituatie die komend najaar ingaat. Daarvan is ook een animatiefilmpje beschikbaar. 

Groeninrichting en geluidschermen
In de plenaire presentatie geven de omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat en Heijmans uitleg over de ‘kettingkast’. Verder volgt een toelichting op de werkzaamheden van de komende maanden en een doorkijk naar de planning van 2018. Daarna hebben bezoekers volop gelegenheid om vragen te stellen. Ook zijn de aangepaste versie van het concept-inrichtingsplan (nieuwe bomen en bosvakken) en tekeningen van de geluidschermen te zien.

 

 

Menu