Waarom hybride werken in de nabije toekomst blijvend van waarde kan zijn?

Waarom hybride werken in de nabije toekomst blijvend van waarde kan zijn_

Als corona ons iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat onze manier van werken toe is aan verandering na corona. Lange meetings in een vergaderruimte, volle parkeerplaatsen en verkeersopstoppingen rondom de steden waar u werkt. Allemaal voor verbetering vatbaar. Tegelijkertijd toont de coronacrisis aan dat mensen als sociale dieren bij elkaar willen zijn. De oplossing? Hybride werken. Dit kan na corona blijvend van waarde kan zijn.

Wat is hybride werken?

Hybride werken is het gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. De belangrijkste reden om nu weer naar kantoor te willen, is het zien van collega’s, het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die beter op kantoor gedaan kunnen worden of de behoefte om even in een andere omgeving te willen zijn. Maar waarom zal hybride na corona ‘het nieuwe normaal’ worden?

Voordelen hybride werken

  1. Werknemers zijn happier
   Over het algemeen voelen medewerkers zich bij hybride werken meer verantwoordelijk, bevlogen en zitten zij beter in hun vel. Bovendien gaat men veel effectiever met tijd om.
  2. Hogere productiviteit
   Bij hybride werken zijn medewerkers een stuk productiever en geconcentreerder dan wanneer men op kantoor werkt. Geen onaangekondigde bezoekjes, luidde overleggen en lawaai van communicerende mensen.
  3. Goed voor werknemers en het milieu
   ‘s-Ochtends en ‘s-avonds staan werknemers niet meer in de file. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee en de energie van uw werknemers zelf, die minder vermoeid de werkdag afsluit.

Maar is er een bijkomende uitdaging: hoe organiseert u concreet dat hybride werken? Waar en wanneer worden uw mensen op kantoor verwacht? Wat als iemand fulltime aanwezig wil zijn omdat hij of zij niet aardt in de thuisomgeving als werkplek? Hoe kunt u remote werkende mensen teams laten vormen met collega’s op kantoor? Ook die organisatie vraagt een duidelijke strategie, die noodzakelijkerwijs in nauwe samenwerking met HR moet worden uitgewerkt.

Focus op resultaten

Persoonlijk op kantoor aanwezig zijn. Standaard uren draaien. Verplichte pauzes wanneer u het nét niet uitkomt. De hele dag vergaderen. Dit allemaal is niet nodig. Dat heeft corona ons laten zien. In plaats daarvan moet u als werkgever naar een focus op resultaten: welke doelen zijn bereikt en welke projecten afgerond? En niet focussen hoeveel uren de werknemer gepresteerd heeft en hoeveel dagen hij aanwezig was op het werk?

Met andere woorden: zolang het werk maar (goed) gedaan is, maakt het niet uit waar het gebeurt en welke tijdstippen het gebeurt. Dit is de essentie van hybride werken, dat onvermijdelijk het nieuwe normaal gaat worden in de toekomst van werk.

Ergonomie en arbeidscontracten

Deze nieuwe manier van werken klinkt echter eenvoudiger dan het is. In de eerste plaats omdat u als werkgever dan niet meer louter aan een “employee experience”, maar een volledige “life experience” moet bouwen. Want wat gebeurt er met het mentale en fysieke welzijn van de werknemer die op diverse plekken werkt? Is diens werkruimte ergonomisch ingericht, en zo niet, wie zorgt voor de aanpassing? Moeten de arbeidscontracten worden aangepast? Pauzemomenten vastleggen? En moeten contactmomenten met werknemers verplicht worden? En hoe stuurt u dan als werkgever uw mensen aan om hen optimaal te laten renderen? Al die vragen moeten een helder antwoord krijgen om van hybride werken een succes te maken.

Vooruitgang en verandering zijn niet hetzelfde

Last but not least zijn de nodige technologische en digitale tools nodig om het maximum uit hybride werken te halen. Uw werknemers moeten namelijk efficiënt kunnen werken, of die nu thuis zijn, in een coworking space zitten of in een vergaderruimte bevinden. Ook hier duikt een uitdaging op. Een dubbele zelf. Ten eerste wordt door de digitale versnelling en transitie naar de cloud de beveiliging soms vergeten. Wat als er een datalek is in uw organisatie?. En wie zo snel vooruitgaat, moét rekening houden dat de digitale transitie soms te snel kan gaan voor medewerkers.

Hybride werken is here to stay

Hybride werken kan in de toekomst van waarde zijn. Maar vraagt een doordachte aanpak, ondersteund door heldere communicatie naar uw medewerkers toe. Als uw organisatie besluit om medewerkers structureel deels thuis en deels op kantoor te laten werken, bijvoorbeeld op basis van een 50-50-verdeling, dan moet dat op alle niveaus worden ondersteund.

Bron: Marie del Marmol

Nu al vragen? Krijg 2 maart antwoord

U las zojuist diverse uitdagingen over ergonomie, arbeidscontracten, aansprakelijkheid en ICT wanneer u hybride gaat werken. Deze uitdagingen zijn ook relevant tijdens het thuiswerken. Vragen? Oplossingen? Tips? Dit hoort u allemaal 2 maart tijdens het webinar Post-Corona Thuiswerkplan: Hoe kunt u een thuiswerkplan maken voor uw werknemers?

Menu