Thuiswerken is een blijvertje. Maar wat zijn eigenlijk uw rechten en plichten tijdens het thuiswerken?

Thuiswerken_ wat zijn eigenlijk uw rechten en plichten_

Mogelijk mag u vanaf 1 april geen standaard belastingvrije km-vergoeding van 19 cent per kilometer geven

Moet u uw personeel verplichten om thuis te werken? Wie is verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? Moet u reiskostenvergoeding betalen? Mag u controle of werknemers wel thuiswerken?

Tijdens ons webinar post-corona thuiswerkplan ging het tweede onderdeel over Rechten & Plichten tijdens het thuiswerken. In dit artikel vertellen wij u meer hierover. Want welke rechten & plichten heeft u als werkgever?

Margot Verhoeven, advocate bij Blue Legal, specialist op het gebied van arbeidsrecht, neemt ons mee in de rechten en plichten als werkgever. Zij vertelde ons dat thuiswerken zeker geen recht is.

‘In juni bepaalde een rechter in kort geding dat een medewerker geen recht op thuiswerken kon eisen op basis van het algemeen geformuleerde overheidsadvies. De werkgever kon beargumenteren dat de aanwezigheid van de werknemer op de werkplek nodig was en hij had voldoende maatregelen genomen om voor een veilige werkplek te zorgen. De Wet flexibel werken regelt wel dat een individuele werknemer een verzoek kan doen om aanpassing van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats.’

5 tips om als werkgever aan de zorgplicht voor thuiswerken te voldoen

1. Zorg voor een veilige en gezonde werkplek

Zorg voor een veilige en gezonde werkplek, waar uw werknemers geen klachten kunnen oplopen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet.

2. Breng (gezondheids)risico’s in kaart

Vraag werknemers om bijvoorbeeld een foto te maken van hun thuiswerkplek. Controleer die samen op de arbovereisten of leg die voor aan een arbodeskundige. Voldoet de werkplek niet? Help dan uw werknemer om de werkplek aan te passen.

3. Stimuleer beweging en regelmatige pauzes

Volgens de regels uit de Arbeidstijdenwet moet er – ook thuis – afwisseling bestaan tussen werken en pauzeren.

Stimuleer uw werknemers om het werk achter een beeldscherm regelmatig met een pauze te onderbreken. Een micropauze van bijvoorbeeld 20 seconden kan al een positief effect hebben.

4. Zorg voor de juiste faciliteiten

Zorg ervoor dat uw werknemers hun werk ook echt thuis kunnen doen. Dit betekent dat ze de apparatuur en spullen moeten hebben om thuis te kunnen werken, zoals een laptop, een headset, een bureau en stoel en eventueel een printer. Werken uw werknemers volledig thuis? Stel voor om de spullen van hun werkplek thuis neer te zetten.

5. Informeer personeel en maak afspraken

U moet uw werknemers informeren over de risico’s van thuiswerken, zoals de kans op RSI, werkstress of een burn-out. Ook ben u verplicht om voorlichting en instructies te geven over het zo gezond mogelijk thuiswerken. Maak daarbij gebruik van tips op Arboportaal.nl, TNO.nl en de Arbohandreiking voor thuiswerken.

Maak vervolgens concrete afspraken met uw personeel over het thuiswerken, bijvoorbeeld over de planning van werkzaamheden, faciliteiten, contactmomenten.

Hoe maakt u concrete afspraken?

Wanneer uw werknemers structureel thuiswerken is het aan te bevelen om een thuiswerkplan op stellen. Zo worden instructies verduidelijkt en arborisico’s beperkt. Hiervoor krijgt u subsidie, mits u voldoet aan de voorwaarden

Reiskosten vergoeding tijdens het thuiswerken

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. In ieder geval tot 1 april 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Het kabinet neemt nog een besluit of dat gaat veranderen.

Mag ik thuiswerkers controleren?

Dat is niet toegestaan. Een werkgever mag niet controleren hoe productief het personeel is door deze gegevens op te vragen. Dit is in strijd met de privacywetgeving (AVG).

Hebben de mensen in mijn organisatie recht op thuiswerken?

Er is in Nederland nog geen wettelijk recht op thuiswerken. Wel heeft u als werknemer op grond van de Wet Flexibel Werken het recht uw werkgever te verzoeken om thuis te mogen werken.

U mag een aanvraag alleen afwijzen als thuiswerken vanwege bedrijfseconomische redenen niet kan. Bijvoorbeeld omdat het werk niet thuis kan. Zoals een verpleger in een ziekenhuis. Of een productiemedewerker in een fabriek.

Menu