Subsidie Regio Zwolle Mobiel

Provincie Overijssel voert een actief subsidiebeleid. Zo ook op het gebied van mobiliteit en CO2 vermindering. Voor 2019 is er voor de regio’s Twente en West Overijssel weer een aantrekkelijk budget beschikbaar. Met deze subsidie kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

Subsidie Regio Zwolle Mobiel

Voor 2019 is er voor de regio’s Twente en West Overijssel weer een aantrekkelijk budget beschikbaar.

Doel van de subsidie

Met een subsidie vanuit Regio Zwolle Mobiel kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen. Deze subsidie geldt voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

Toelichting

 • Spitsmijding: zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft door met een ander vervoermiddel te reizen, op een ander tijdstip te reizen of niet te reizen. De ochtendspits is tussen 7.00 en 9.00 uur. De avondspits is tussen 16.00 en 18.00 uur.
 • CO2-reductie: het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen.

Subsidievoorwaarden
De aanvrager:

 • is geen natuurlijk persoon;
 • is gevestigd in Overijssel maar niet in de gemeente Deventer;
 • kan na het project overgaan tot structurele maatregelen op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie.

De activiteiten:

 • hebben als doel spitsmijding en CO2-reductie;
 • zijn gericht op verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld werknemers, bezoekers of scholieren van een vestiging in Overijssel.
 • het project moet afgerond zijn binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening.
 • deze subsidieregeling valt onder de algemene de-minimisverordening.

Maximale bijdrage en beschikbaar budget |
De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt.

Het subsidieplafond voor 2019 is € 250.000,-, waarvan:

 • € 100.000,- voor Twente;
 • € 150.000,- voor West Overijssel.

Vraag dus snel uw subsidie aan!  Meer informatie over de subsidie en hoe u deze kunt aanvragen: https://www.twentemobiel.nl/projectplan-subsidie-twente-mobiel/

Let op!
Aanvragers uit de gemeente Deventer kunnen deze subsidie niet aanvragen. Zij hebben mobiliteitsmogelijkheden binnen de Cleantech

Meer informatie daarover is te vinden op: https://slimschoonreizen.nl/slim-ondernemen.

Menu