De stuurgroepleden van regio Zwolle Mobiel

Even voorstellen:

Het projectteam van regio Zwolle Mobiel werkt, samen met de aangesloten partners in de regio, aan het verbeteren van mobiliteit. Het projectteam legt verantwoording af aan de stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven en overheid. Zij stellen zichzelf graag aan u voor:

Wethouder Melenhorst

Wethouder Melenhorst, voorzitter van de stuurgroep SDM Zwolle

Leander Broere

Leander Broere, Natuur en Milieu Overijssel

Gert van Kooy, Wensink Zwolle

Herman Verlind

Herman Verlind, Directeur Zalsman

Paul Veld, Netwerkregisseur Transport & Logistiek in Regio Zwolle en bestuurslid Regio Zwolle VNO-NCW Midden.

Menu