Werkgevers moeten vanaf 01-01-2021 reispatroon in kaart brengen

Per 1 januari 2021 moeten werkgevers het reisgedrag van medewerkers opnieuw in kaart brengen. Thuiswerkdagen mogen dan niet langer als kantoordagen worden aangemerkt.

Dit jaar mogen werkgevers, vanwege de coronacrisis, voor de vaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer de thuiswerkdagen van medewerkers als reisdagen beschouwen. 

De vaste kostenvergoeding mag tijdelijk onbelast doorlopen, ook als uw medewerkers weer deels naar het werk gaan.  Dat betekent dat alle reiskostenvergoedingen, die op basis van het reispatroon van vóór 13 maart zijn vastgesteld tot 31 december 2020, mogen doorlopen. Kanttekening daarbij is dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om de vaste reiskosten door te betalen als de medewerker deze kosten niet maakt. Als een medewerker langdurig (deels) thuisblijft door ziekte of door thuiswerken, is het redelijk dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding (deels) stopt. 

Vanaf 2021 geen reiskostenvergoedingen voor thuiswerkdagen

Per 1 januari 2021 komt deze goedkeuring uit het besluit noodmaatregelen te vervallen. Reiskostenvergoedingen voor thuiswerkdagen mogen dan dus niet meer. Alleen daadwerkelijke reisdagen mogen nog belastingvrij worden vergoed tot een bedrag van maximaal 19 cent per kilometer. 

Meer vergoeden mag, maar over het meerdere moeten wel loonheffingen worden ingehouden. Voor veel medewerkers betekent dit dat een vaste reiskostenvergoeding er niet meer in zit. Er moet namelijk weer worden voldaan aan de 36-weken of 128-dagen-eis. Alleen als de werknemer 36 weken per jaar of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag een vaste reiskostenvergoeding worden betaald. Voldoet de werknemer niet aan deze eis? Dan wordt op basis van declaratie of nacalculatie vergoed.

Besluit 
Op 29 september 2020 heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst een geactualiseerd besluit ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ gepubliceerd. Hiermee komt een einde aan de mogelijkheid om medewerkers toch een vaste vergoeding woon-werkverkeer te geven. Ook als deze medewerkers als gevolg van de coronacrisis thuis werken in plaats van op kantoor.

Breng reisgedrag in kaart

Om het reisgedrag in kaart te brengen moet u als werkgever uw medewerkers over hun reisgedrag bevragen. Hoeveel dagen komt hij/zij vanaf 1 januari nog naar het werk? Zijn er inmiddels vaste thuiswerkdagen? Leg deze afspraken dan bij voorkeur vast in een thuiswerkplan.

Gratis ondersteuning werkgevers regio Zwolle

We bereiden de voucherregeling Thuiswerkplan voor. Met de voucher krijgen werkgevers gratis ondersteuning bij het op maat opstellen van een thuiswerkplan. Vanaf begin december kunnen vouchers worden aangevraagd.

Menu