Vergoedingen en fiscale regels vanaf 2022

Met Prinsjesdag is het Belastingplan 2022 gepresenteerd. Dit gaat effect hebben op het mobiliteitsbeleid van werkgevers. Ook op die van u. Bereid u daarom nu al voor op het einde van belastingvrije vaste reiskostenvergoedingen. Eind 2021 is namelijk hét moment om uw hybride thuiswerkbeleid en arbeidsvoorwaarden te gaan vormgeven. 

Wat zijn de huidige regels en wat gaat er precies wijzigen? En nog belangrijker, welke opties zijn er voor u als werkgever om hiermee om te gaan? In dit artikel vertellen wij u meer over reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding en de thuiswerkplek kosten, want waar moet u allemaal op letten?

Reiskostenvergoeding

Reiskostenvergoeding verandert per 1 januari 2022. Het gaat om de volgende 2 situaties:

1.Reisgedrag is moeilijk in te schatten

Voor de medewerker is het moeilijk in te schatten hoe vaak hij/zij thuiswerkt en reist. Hij/zij werkt niet op vaste dagen thuis of niet een vast aantal dagen per week thuis. De medewerker ontvangt dan een vergoeding per reisdag met bijbehorende reisadministratie. De werkgever kan aan medewerkers een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per km geven. 

Een medewerker kan de reiskostenvergoeding van zijn salaris laten inhouden. Zijn/haar brutoloon wordt daardoor lager. En dat in ruil voor de belastingvrije reiskostenvergoeding van de werkgever. De werkgever kost dit niets. Voor de medewerker heeft het gevolgen voor een eventuele uitkering, pensioen en vakantiegeld.

2. Reisgedag is makkelijk in te schatten

Voor de medewerker is het goed in te schatten hoe vaak hij/zij thuiswerkt en reist. De medewerker ontvangt een vaste onbelaste vergoeding voor de gereisde dagen. Als de werkgever afspraken met de medewerker maakt over het aantal structurele thuiswerk- en kantoordagen, kan de werkgever vanaf 2022 een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerken combineren met een vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Dan geldt wel de “128 en 214 dagen fictie” uit de wettelijke regeling. 

Subsidie voor stimuleren thuiswerken

Wist u dat u een subsidie kunt krijgen voor het inhuren van een externe adviseur? De adviseur stelt samen met u een thuiswerkplan op. In dit plan geeft u aan hoe u medewerkers structureel laat thuiswerken en spreid in het verkeer. Ook is er cofinanciering mogelijk voor duurzame mobiliteitsoplossingen zoals: e-bikes, deelmobiliteit, voorzieningen voor videoconferencing, fietsbeloningssystemen enz.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 2022 kan een werkgever een medewerker een vrijgestelde vergoeding geven voor de thuiswerkkosten van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. Het gaat om extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Deze thuiswerkvergoeding van € 2 per thuisgewerkte dag, mag ook worden verstrekt als een medewerker een deel van de dag thuiswerkt.

Voor de thuiswerkvergoeding moet een medewerker in fulltime-dienst wel aan de voorwaarde voldoen de 128-dagenregeling toe te passen als hij/zij ten minste 51 dagen van het kalenderjaar (2/5 van 128 dagen) thuiswerkt.

In dat geval mag de werkgever de vergoeding berekenen alsof de medewerker op ten hoogste 86 dagen (2/5 van 214 dagen) van het kalenderjaar thuiswerkt.

De maximaal te ontvangen onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt voor deze medewerker afgerond € 14 per maand:  (83 dagen x € 2) / 12 maanden.

Wanneer de werkgever concrete afspraken met medewerkers heeft gemaakt over het aantal thuiswerkdagen, dan hoeft dat bij een incidentele afwijking van de afgesproken verhouding niet tot een aanpassing van de vaste vergoedingen te leiden.

Thuiswerkplek kosten

Een werkgever kan de kosten van thuiswerken belastingvrij vergoeden als er een zelfstandige werkkamer is met eigen sanitair en een eigen ingang. Dit geldt bovendien ook wanneer de werknemer huur betaalt voor het gebruik van de werkkamer.

Vragen? Stel ze aan onze experts

Heeft u vragen na het lezen van dit artikel? Voorkom vervelende verrassingen en laat u goed adviseren. Neem contact op met onze mobiliteitsmakelaars.

Menu