Samenwerkingsverklaring Partnerschap Regio Zwolle Mobiel

Samenwerkingsverklaring Partnerschap Zwolle

Samenwerkingsverklaring Regio Zwolle Mobiel

Samen werken aan veilige, slimme en duurzame mobiliteit

De provincie wil Overijssel bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Daarom zetten we in op minder CO2 uitstoot door het verkeer, spreiden van mobiliteit en minder verkeersslachtoffers. Samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten, werkgevers- en belangenorganisaties is daarbij van groot belang.

Regio Zwolle Mobiel & Twente Mobiel, projectorganisaties van de provincie Overijssel, zetten zich samen met hun partners in voor veilige, slimme en duurzame mobiliteit. Vanuit het duurzaam mobiliteitsprotocol worden werkgevers handvatten aangereikt om werknemers anders te laten reizen zodat er minder CO2 uitstoot, files en verkeersonveiligheid wordt bereikt. Inzet van gedrag beïnvloedende interventies dragen er aan bij dat zowel werkgevers als werknemers worden gestimuleerd om bewust anders te gaan reizen.

Onder invloed van de huidige Covid-19 situatie wordt er meer (flexibel) thuis gewerkt en wordt werktijd en reistijd meer gespreid. Door het spreiden vermindert het autogebruik in de spits en als gevolg van het thuiswerken en de keuze voor andere vervoerwijzen, vermindert de CO2 uitstoot.

Dit willen we in Overijssel graag vasthouden, we hebben nu samen de kans om het reisgedrag van werknemers veiliger, slimmer en duurzamer te maken!

Wilt u en uw organisatie ook aan de slag met flexibel werken en slim reizen, onderteken dan deze overeenkomst!

U ontvangt een uitgebreide analyse, een vrijblijvend advies en de mogelijkheid om één of meerdere interventies binnen uw organisatie in te zetten.


  Overeenkomst flexibel werken en slim en veilig reizen

  Ik ga samen met mijn werknemers aan de slag om flexibel (thuis)werken en slim en veilig reizen vorm te geven;

  Ik wijs binnen mijn organisatie een contact persoon aan die benaderd kan worden om deze samenwerking verder vorm te geven;

  Kennis en ervaring op het gebied van flexibel (thuis) werken en slim en veilig reizen zal ik actief delen met andere partners;

  Mijn bedrijfslogo mag vermeld worden op de site van Regio Zwolle Mobiel.

   Persoongegevens   Over de organisatie


   Ik weet dat deze website mijn informatie opslaat, zodat Regio Zwolle Mobiel contact met mij kan opnemen.

   Ook interessant voor uw organisatie?

   Voucherregeling Thuiswerkplan

   Vraag direct een thuiswerkvoucher aan voor uw subsidie. Een aanvraag indienen is snel en eenvoudig en kost max. 2 minuten van uw tijd. De voucher zorgt voor een subsidie, deskundige en een gedegen plan om een nieuwe toekomst te creëren voor het thuiswerken.

   Stappenplan Duurzaam Mobiliteitsprotocol Zwolle

   Vraag direct een thuiswerkvoucher aan voor uw subsidie. Een aanvraag indienen is snel en eenvoudig en kost max. 2 minuten van uw tijd. De voucher zorgt voor een subsidie, deskundige en een gedegen plan om een nieuwe toekomst te creëren voor het thuiswerken.

   Partners

   Overheid

   WDO Delta
   ROVA
   Rechtbank Overijssel
   Nationale Politie
   GBLT

   Gemeente

   Gemeente Steenwijkerland
   Gemeente Staphorst
   Gemeente Ommen
   Gemeente Dalfsen
   Gemeente Raalte

   Bedrijven

   Heuver
   ZoneCollege
   ZiggoVodafone
   Woodvision
   Wezenberg
   Wensink
   Vitens
   VanDijkbikes
   Van Der Kamp
   van Wijhe Verf
   Menu