Plan van aanpak: Thuiswerken als het kan!

Intro

De afgelopen maanden hebben medewerkers massaal ervaring opgedaan met thuiswerken. Resultaat was dat er niet of nauwelijks files waren. Dat sluit precies aan bij het eerste uitgangspunt van het Duurzaam Mobiliteitsprotocol. Dit protocol hebben Twente Mobiel en regio Zwolle Mobiel verspreid onder werkgevers in Overijssel.

De drie uitgangspunten van het Duurzaam mobiliteitsprotocol.

Een deel van het massaal thuiswerken willen we ook na de coronacrisis vasthouden. Bij de ene werkgever zal dat gemakkelijk gaan dan bij een andere werkgever. Niet bij alle Overijsselse werkgevers kan immers een groot deel van het hele personeel thuiswerken. Er zijn “handjes” bedrijven waar de meeste medewerkers fysiek aanwezig moeten zijn om het werk te kunnen verrichten.

We willen werkgevers juist nu laten nadenken en een doorkijk geven van de extra mogelijkheden van thuiswerken na corona. Daarom bieden we nu financiële ondersteuning bij het opstellen van een thuiswerkplan (rekening houdend met ons protocol). Doel van het plan is ook om medewerkers ook na corona duurzaam inzetbaar te houden. En om te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit. Dit door bijvoorbeeld thuiswerkdagen te spreiden over de week, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden van videobellen voor zakelijke afspraken.

Werkgevers met meer dan 50 medewerkers kunnen een voucher online aanvragen. Het is een open voucherregeling, waarbij een werkgever met het subsidiebudget (of meer en dan voor eigen kosten) een externe adviseur inschakelt. De werkgever zelf bepaalt welke adviseur wordt ingeschakeld.

Vouchervergoeding gestaffeld:

 1. 50-100 medewerkers € 3.000
 2. 101-250 medewerkers € 3.500
 3. > 250 medewerkers € 4.000

PS Bedragen excl. BTW, werkgevers betalen externe deskundigen inclusief BTW en kunnen de BTW later met de belastingdienst verrekenen.

Aanpak

Om de hierboven doelen te bereiken, gaan we werkgevers stimuleren thuiswerken een structurele plaats in hun organisatie te geven. Concreet doel dat we stellen is dat post corona 1 op de 3 medewerkers minimaal 1-2 dagen thuis werkt (voor corona was dit 14%) en werkgevers zetten zich in op spreiding over de week. Naast een duurzaam mobiliteitsplan zouden werkgevers ook een thuiswerkplan moeten ontwikkelen.

Dat willen we bereiken via de volgende aanpak:

 1.     Onderzoek thuiswerken: in hoeverre kunnen bedrijven thuiswerken
 2.     Maken communicatieplan, met o.a.

a. Maken persbericht en artikel
b. Organiseren webinar over thuiswerken
c. Organiseren rondetafelgesprekken via parkmanagers
d. Verspreiden voucherregeling naar warme contacten
e. Brede communicatie van de voucherregeling
f. Start zoektocht naar beste thuiswerkbedrijf 2021

3.    Evaluatie subsidieregelingen

1. Onderzoek thuiswerken: in hoeverre kunnen bedrijven thuiswerken

De bestaande partners benaderen we met enkele vragen over in hoeverre de partners ervaring hebben met thuiswerken en wat de mogelijkheden en plannen zijn voor thuiswerken na de coronacrisis. Inmiddels hebben 44 werkgevers onze online vragenlijst ingevuld. We hebben een concept artikel met resultaten gereed. De vragenlijst laten we wel gewoon openstaan.

2. Maken communicatieplan met o.a.

a. Maken persbericht en artikel
b. Organiseren Webinar over thuiswerken

Om aandacht te geven en kennis te verspreiden over thuiswerken organiseren we een webinar. Deze bieden we breed aan, maar ook een aantal keren specifiek. Daarbij denken we aan de doelgroep bedrijven met minder dan 50 medewerkers (vallen buiten de regeling), voor een specifieke bedrijvenvereniging. Maar bijvoorbeeld ook een voor het MKB (in samenwerking met MKB-regio Zwolle en MKB Twente en een voor de leden van VNO-NCW. Foodvalley en Amsterdam hebben recentelijke webinars over thuiswerken gegeven. In samenwerking met hen ontwikkelen we ons verhaal.

c. Organiseren rondetafelgesprekken via parkmanagers.

Via parkmanagers gaan we de behoefte aan rondetafelgesprekken met werkgevers over thuiswerken peilen. Vooralsnog worden het digitale sessies. De opzet van de sessie is:

 1.     Korte presentatie resultaten thuiswerkonderzoek (zie 1)
 2.     Samenvatting webinar (zie 2)
 3.     Voorstelronde incl. huidig thuiswerkpercentage
 4.     Ervaringen, tips, plannen
 5.     Aanbieding thuiswerkvouchers

Het eerste rondetafelgesprek plannen we voor ondernemersvereniging Westermaat medio december.

d. Verspreiden voucherregeling naar warme contacten

Onze partners worden geïnformeerd over de regeling via de mobiliteitsmakelaars. Zo zijn ze snel op de hoogte en kunnen we vragen over de regeling meteen beantwoorden.

e. Brede communicatie van de voucherregeling

Begin december starten we met de brede communicatie van de regeling. Dit doen we via al onze communicatiekanalen en aanvullend zetten we een belteam in. Het belteam belt de werkgevers na die de mobiliteitsmakelaars met de voucher thuiswerkplan hebben gemaild. Op diverse andere manieren wordt de voucherregeling onder de aandacht van werkgevers gebracht:

 •         via een persbericht
 •         via MKB Twente en MKB Regio Zwolle
 •         via VNO/NCW
 •         via de nieuwsbrief
 •         via sociale media
 •         via onze 3 websites

f. Start zoektocht naar beste thuiswerkbedrijf 2021

Als de regeling loopt, bouwen we een lijst op met bedrijven die aan de slag gaan met thuiswerkplannen. Dat biedt een goede kans om met de bedrijven in gesprek te blijven hoe dat verloopt en wat ze na oplevering van het plan ook echt gaan oppakken. We verzoeken werkgevers die gesubsidieerd een thuiswerkplan hebben laten maken het plan naar ons toe te sturen. Voorstel is dat we daarbij opzoek gaan naar de het bedrijf dat op de beste manier de positieve effecten van thuiswerken weet vast te houden in relatie tot mobiliteit. Bedrijven kunnen zichzelf opgeven, maar we gaan ook actief op zoek. Nadere uitwerking nog nodig. Maandelijks een topbedrijf portretteren of echt een verkiezing met een eindwinnaar?

3. Evaluatie subsidieregelingen

We stellen een evaluatieplan op voor beide subsidieregelingen. Wat is de bekendheid. Hoe loopt het aanvraag proces en werken we mogelijk toe na een verlenging en meer budget na juli 2021.

Menu