Onderzoek onder werkgevers in Overijssel: Meerderheid positief over thuiswerken

Onderzoek onder werkgevers in Overijssel: Meerderheid positief over thuiswerken

Corona veroorzaakt verdubbeling van thuiswerken

Het kabinet roept medewerkers op zoveel mogelijk thuis te werken. Aan die oproep is de afgelopen maanden massaal gehoor gegeven. Resultaat was dat er niet of nauwelijks files waren. Bovendien hebben medewerkers ervaring opgedaan met thuiswerken en digitaal overleggen. Een deel van het massaal thuiswerken willen Twente Mobiel en regio Zwolle Mobiel ook na de coronacrisis vasthouden. Bij de ene werkgever zal dat gemakkelijker gaan dan bij de andere werkgever. Om zicht op de mogelijkheden te krijgen, is onder bedrijven en andere organisaties in Overijssel onderzoek naar thuiswerken gedaan.

De vragenlijst is door 44 werkgevers ingevuld. Bij wie in totaal 25.000 medewerkers werken. Het zijn productiebedrijven, verzekeringsbedrijven, zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties.

Vóór de coronacrisis werkte gemiddeld 14% van de medewerkers van de bevraagde organisaties 1 à 2 dagen per week thuis. Momenteel, in de coronacrisis, werkt gemiddeld 49% van de medewerkers thuis. Werkgevers geven aan dat het maximaal haalbare thuiswerkpercentage gemiddeld 53% is (thuiswerk-optimum). Dat is “maar” 4% boven de huidige situatie. Dit komt doordat niet bij alle Overijsselse werkgevers een groot deel van het hele personeel kan thuiswerken. Er zijn “handjes” bedrijven waar de meeste medewerkers fysiek aanwezig moeten zijn om het werk te kunnen verrichten.

Werkgevers verwachten dat ná de coronacrisis gemiddeld 34% van de medewerkers 1 a 2 dagen per week thuiswerkt. Dat is dus meer dan een verdubbeling ten opzichte van de situatie vóór de coronacrisis.

De meeste werkgevers (55%) hebben vooral positieve ervaringen met thuiswerken. Thuiswerken blijkt te werken. Minder dan 5% van de werkgevers geeft aan vooral negatieve ervaringen te ondervinden met het thuiswerken.

Net als vóór de coronacrisis is op dit moment vrijdag op het werk de rustigste dag van de week. Ruim 88% van de werkgevers geeft aan dat het op deze dag rustig of heel rustig is. Na vrijdag, is woensdag de rustigste dag bij deze werkgevers. De dinsdag wordt aangeven als drukste dag van de week (65%). Het druktebeeld is door de coronacrisis dus niet veranderd.

De werkgevers geven aan dat bijna de helft van de medewerkers (48%) flexibele werktijden heeft en dus op zich buiten de spits kan reizen.

In deze coronacrisis is het heel rustig in het openbaar vervoer. Ernaar gevraagd geeft 18% van de werkgevers aan tijdens de coronacrisis medewerkers te ontmoedigen het openbaar vervoer te gebruiken. 16% van de werkgevers stimuleert in deze tijd medewerkers juist extra om te gaan fietsen.

Twente Mobiel en regio Zwolle Mobiel hebben het Duurzaam Mobiliteitsprotocol voor werkgevers ontwikkeld. In het protocol zijn uitgangspunten geformuleerd voor een duurzaam mobiliteitsbeleid (coronaproof):

  1. Kies zoveel mogelijk voor thuiswerken en dan verspreid over de week.
  2. Stimuleer tot 15 km afstand fietsen naar het werk.
  3. Stimuleer boven 15 km reizen buiten de spits.

Maakt u al gebruik van onze subsidieregelingen?

De provincie Overijssel heeft voor werkgevers tot 1 juli 2021 twee subsidieregelingen voor de uitvoering van het Duurzaam Mobiliteitsprotocol.

Voucherregeling Thuiswerkplan

Met de Voucherregeling Thuiswerkplan biedt de provincie Overijssel werkgevers de mogelijkheid gratis door een externe adviseur een thuiswerkplan post-corona te laten maken. Werkgevers ontvangen een bedrag, waarmee ze een zelf gekozen externe deskundige kunnen betalen.
De Vouchervergoeding is gestaffeld:

o 50-100 medewerkers € 3.000
o 101-250 medewerkers € 3.500
o > 250 medewerkers € 4.000

Slimme en duurzame mobiliteit

Het gaat om subsidie bij investeringen in duurzame mobiliteit. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de verwachte spitsmijdingen. Van de aangemelde investeringen wordt nagegaan wat deze aan structurele spitsmijdingen opleveren. Voor één structurele nieuwe spitsmijding rekenen we een subsidiebijdrage van € 500. Bij bijvoorbeeld tien spitsmijdingen leidt dat tot een subsidie van € 5.000. De subsidie is maximaal 50% van de investeringskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 50.000,- per aanvraag.

Menu