Corona Mobiliteitsprotocol voor werkgevers in Overijssel

Voor werkgevers in Overijssel die maatregelen willen nemen om hun mobiliteitsbeleid te verbeteren, heeft de provincie Overijssel dit jaar een kwart miljoen euro subsidie beschikbaar. Hiermee wil de provincie werkgevers ondersteunen die door onder andere de coronacrisis maatregelen willen uitvoeren om hun mobiliteitsbeleid aan te scherpen. Gedeputeerde Bert Boerman: ‘De coronacrisis heeft een grote impact, ook op de werkgevers. Veel medewerkers hebben maanden lang thuis gewerkt. Door de versoepeling van de maatregelen merken we dat het woon-werk verkeer langzaam weer op gang komt. Naast het geschikt maken van werkplekken staan werkgevers ook voor een uitdaging op het gebied van mobiliteit van medewerkers. De provincie wil werkgevers helpen die concreet aan de slag willen met hun mobiliteitsbeleid. Met advies op maat en een subsidie, kunnen we samen verder werken aan een duurzame en flexibele mobiliteit.’

Concrete maatregelen

Om werkgevers te kunnen adviseren en ondersteunen in deze periode rondom het coronavirus, heeft de provincie Overijssel het corona mobiliteitsprotocol ontwikkeld. Dit protocol biedt de werkgever handvatten om met verschillende concrete maatregelen hun mobiliteitsbeleid duurzamer en vitaler te maken. Bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsgebruik onder medewerkers door e-bike probeeracties. Het kan werkgevers helpen om antwoord te geven op vragen als: Hoe kan ik thuiswerken blijven stimuleren en faciliteren? Als medewerkers naar kantoor komen, hoe reizen ze dan? En past het mobiliteitsbeleid nog wel bij deze bijzondere tijd? Welke maatregelen kan ik hiervoor nemen?

Advies op maat

Vanuit het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit zet de provincie haar mobiliteitsmakelaars in om samen met de werkgever in Overijssel aan de hand van het mobiliteitsprotocol te kijken waar de kansen liggen voor de werkgever. Werkgevers krijgen na een analyse van hun organisatie en werknemersbestand een advies op maat. Voor de bekostiging van deze maatregelen kunnen werkgevers een beroep doen op de subsidieregeling van de provincie. Hiervoor is dit jaar maximaal 250.000 euro beschikbaar. Werkgevers kunnen contact opnemen met de provincie om een afspraak te maken met de mobiliteitsmakelaars. Meer informatie is te vinden op: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/slimme-duurzame/.

Menu